Felhasználási feltételek


Szerzői jogok

Jelen honlap kiadója a Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége. Minden, a becsinaplo.eu weboldalon található tartalom a Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége, vagy a megjelölt harmadik személyek szellemi tulajdonának minősül.

A honlapon közzétett cikkek, fotóművészeti alkotások, videók valamint egyéb szerzői alkotások csak a szerző, illetve a kiadó kifejezett írásbeli engedélyével használhatóak fel, többszörözhetőek, közvetíthetőek a nyilvánosság felé. Ugyanez vonatkozik a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételre.Feltéve, hogy a szerző nem tett a felhasználását megtiltó nyilatkozatot. 

Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége. fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását magyar és nemzetközi jogszabályok védik. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgárjogi következményeket vonhat maga után.

Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A Ausztriai Magyar Szervezetek Központi Szövetsége ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

I. Általános rendelkezések

1. A jelen tájékoztatásban meghatározásra kerülnek azok az adatvédelmi és adatkezelési szabályok, amelyeket a becsinaplo.eu internetes portált kiadó és üzemeltető Ausztriai Magyar Szervezetek Központi Szövetsége (székhely: 1010 Wien, Schwedenplatz 2, a továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben, a (Polgári Törvénykönyv) Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch(a továbbiakban: (AGBG §§ 344 – 348), foglalt rendelkezésekre figyelemmel magára nézve kötelezőnek ismer el.


2. Jelen Tájékoztató az Adatkezelő weboldalán, valamint mobil vagy táblagép alkalmazásában a Felhasználókról gyűjtött személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

3. A jelen tájékoztató értelmezésében adatkezelő a Ausztriai Magyar Szervezetek Központi Szövetsége, amely elsődlegesen médiatartalom-szolgáltatást végez és ezen tevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja az ehhez szükséges informatikai szolgáltatásokat.

4. A jelen tájékoztató értelmezésében felhasználó az, aki a becsinaplo.eu weboldalon, valamint mobil vagy táblagép alkalmazásában a Ausztriai Magyar Szervezetek Központi Szövetsége médiatartalom-szolgáltatást igénybe veszi (azaz a honlapra, alkalmazásba belép), a becsinaplo.eu egyes hírleveleire feliratkozik, a becsinaplo.eu működését támogatóként támogatja, részt vesz a becsinaplo.eu oldalon meghirdetett valamely projektben vagy bármely, a becsinaplo.eu oldalon meghirdetett saját promócióban, illetve felveszi a kapcsolatot az Adatkezelővel (a továbbiakban: Felhasználó).

II. Az Adatkezelő főtevékenysége végzése során kezelt adatok köre

1. A becsinaplo.eu weblapra történő belépés, illetve táblagép- és mobiltelefonos alkalmazás igénybevétele során kezelt adatok

A belépés során technikailag automatikusan rögzítésre kerülhetnek egyes adatok, melyek a látogatás folyamán generálódnak. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. A rendszer ezeket az adatokat a szolgáltatás nyújtásához, a működés biztonságához szükséges legrövidebb, jellemzően 3 napnál rövidebb ideig, ezt követően az adatok felülírásra, azaz törlésre kerülnek. Ily módon például az alábbi adatok kerülhetnek tárolásra: IP cím, böngésző adatok, látogatási paraméterek.
Az Adatkezelő az optimális, egyénre szabott megjelenés érdekében a Felhasználó által használt eszközön ún. cookie-t helyezhet el. A cookie lehetővé teszi a becsinaplo.eu oldal magasabb színvonalú működésének biztosítását, személyre szabott szolgáltatások biztosítását. A cookie-t a Felhasználó törölni tudja a saját eszközéről, illetve lehetőség van a böngésző oly módon történő beállítására, hogy tiltsa a cookie-k alkalmazását. A saját tevékenységi körében Adatkezelő által elhelyezett cookie-k alkalmazása révén az Adatkezelő nem gyűjt adatokat, a cookie-k a Felhasználó oldali kiszolgálási folyamatban (a Felhasználó eszközén és böngészőjében) hasznosulnak. A cookiek a felhasználó rendszerében határozatlan ideig, illetve a cookie-k Felhasználó általi törléséig vannak jelen.
2. A jelen pontban felsorolt személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az Adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából illetve üzletszerzési célból, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül kezelheti. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét arra, hogy ezen adatokat az Adatkezelő soha nem köti össze olyan egyéb információkkal, mely lehetővé tenné az ezen adatok mögött álló személy beazonosítását.

3. Hírlevélre történő feliratkozás (Általános Hírlevél)

Adatkezelő a Felhasználó hozzájárulásával kezeli a Felhasználó által a hírlevélre feliratkozáskor megadott e-mail címet. A hírlevélre való feliratkozás csak a Felhasználó – jelen tájékoztatás szerinti – adatkezeléséhez való hozzájárulásával valósulhat meg. Az adatkezelés célja: rendszeres hírlevél küldése a Felhasználó részére. Az adatkezelés időtartama: a hírlevélküldési szolgáltatás nyújtásának időtartama, illetve a hírlevél küldéséről történő leiratkozás időpontja. A hírlevélről a hírlevél alján található linkre kattintva lehet leiratkozni. A hírlevélről történő leiratkozás a hozzájárulás visszavonásának tekintendő. A hozzájárulás visszavonásával a kezelt adatok törlésre kerülnek. Az Adatkezelő az adatokat nem továbbítja.

4. A becsinaplo.eu portál támogatása

A becsinaplo.eu internetes portál elsődleges célja az aktuális közéleti, politikai, gazdasági, társadalmi, kisebbségpolitikai, kultúrális, technológiai, sport és tudományos eseményekről, hírekről való kiegyensúlyozott, objektív tájékoztatás, mely elsődleges cél hosszú távú megvalósíthatósága érdekében a Felhasználóktól működési támogatást gyűjt a tamogatas@becsinaplo.eu linken.

Az adatkezelő a támogatás teljesítési módjától függetlenül sem gyűjti és nem kezeli a Felhasználók (támogatók) nevét, bankszámlaszámát, bankkártya számát. Adatkezelő adatkezelést kizárólag abban az esetben végez, ha az érintett támogató (Felhasználó) a támogatás folyamata során rendelkezésre bocsátja az e-mail címét és ezzel az adatkezeléshez hozzájárult. Ebben az esetben az adatkezelés a Felhasználó e-mail címére irányul. Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő hírlevelet küldjön a Felhasználónak, amelyben részletesen beszámol a tevékenységéről, ennek keretében naptári évenként legalább egyszer a támogatás felhasználásáról. Az adatkezelés időtartama: a hírlevél küldési szolgáltatás nyújtásának időtartama, illetve a hírlevél küldéséről történő leiratkozás időpontja. A hírlevélről a hírlevél alján található linkre történő kattintással vagy a tamogatas@becsinaplo.eu e-mail címre történő, a leiratkozási szándékot rögzítő e-mail küldésével lehet leiratkozni. A hírlevélről történő leiratkozás a hozzájárulás visszavonásának tekintendő. A hozzájárulás visszavonásával a kezelt adatok törlésre kerülnek. Az Adatkezelő az adatokat nem továbbítja.

5. Részvétel a becsinaplo.eu oldalon meghirdetett valamely projektben

A becsinaplo.eu internetes portál elsődleges célja az aktuális közéleti, politikai, gazdasági, társadalmi, kultúrális, technológiai, sport és tudományos eseményekről, hírekről való kiegyensúlyozott, objektív tájékoztatás. Vannak azonban olyan, elsősorban tartalmi- vagy a portál fenntartásával/működtetésével összefüggő tervezett projektek, amelyek az olvasók/felhasználók célzott támogatása nélkül nem valósulhatnak meg. Ilyen célzott támogatások igénybevétele érdekében az Adatkezelő esetileg különböző projekteket hirdet meg az alábbi linken elérhető Projekttámogatási ÁSZF szerint.

A becsinaplo.eu közösségi finanszírozás céljából létrejött oldal használata regisztrációköteles. A Felhasználó (támogató), amennyiben a támogatással egyidejűleg regisztrál az oldalon e-mail címe, Facebook profilja vagy Google profilja megadásával, az adatkezeléshez hozzájárul. Adatkezelő adatkezelést kizárólag abban az esetben végez, ha az érintett támogató (Felhasználó) ehhez a regisztráció során hozzájárult. Az adatkezeléssel érintett adatok köre esetileg változhat az adott projekt tartalmától függően, de elsődlegesen a Felhasználó e-mail címére, nevére, esetleg szállítási címére irányul. Az Adatkezelő a Felhasználót a kezelt adatok köréről projektenként külön tájékoztatja. Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő hírlevelet küldjön a Felhasználó részére, amelyben részletesen beszámol az Adatkezelőnek a Felhasználó által támogatott tevékenységéről, a projekt állásáról, státuszáról, ennek keretében a Felhasználó (támogató) által juttatott támogatás felhasználásáról, illetve esetleg egyedi, a projekt teljesítéséhez szükséges adatkezelési célok merülhetnek fel, melyről az Adatkezelő a Felhasználót esetileg tájékoztatja. Az adatkezelés időtartama: a projekt fennállásának időtartama, illetve a regisztráció törlésének időpontja. Az adatkezelő a támogatás teljesítési módjától függetlenül sem gyűjti és nem kezeli a támogatók nevét, bankszámlaszámát, bankkártya számát. A regisztráció törlése a projekt@becsinaplo.eu e-mail címre történő, a törlési szándékot rögzítő e-mail küldésével lehetséges. A regisztráció törlése a hozzájárulás visszavonásának tekintendő. A hozzájárulás visszavonásával a kezelt adatok törlésre kerülnek. Az Adatkezelő az adatokat nem továbbítja.

6. Hírlevél előfizetés (Speciális Hírlevél)
Adatkezelő a Felhasználó hozzájárulásával kezeli a Felhasználó által a hírlevél előfizetés regisztrációja során megadott e-mail címet, illetve a számlázáshoz szükséges adatokat, mint a Felhasználó neve (cég vagy magánszemély) és címe. A hírlevélre való előfizetés és feliratkozás csak a Felhasználó – jelen tájékoztatás szerinti – adatkezeléséhez való hozzájárulásával valósulhat meg. Az adatkezelés célja: rendszeres hírlevél - előfizetési díj megfizetése ellenében történő - küldése a Felhasználó részére. Az adatkezelés időtartama: a hírlevélküldési szolgáltatásra való előfizetés időtartama, illetve a hírlevél küldéséről történő leiratkozás időpontja. A hírlevélről a hírlevél alján található "Leiratkozás" linkre kattintva lehet leiratkozni vagy ez automatikusan megtörténik, amennyiben a felhasználó a következő szolgáltatási időszaki előfizetési díját be nem fizeti, így az előfizetési időszakot meg nem hosszabbítja. A hírlevélről történő leiratkozás az adatkezelési hozzájárulás visszavonásának tekintendő. A hozzájárulás visszavonásával a kezelt adatok törlésre kerülnek. Az Adatkezelő az adatokat nem továbbítja.
Az adatkezelő az előfizetés módjától függetlenül sem gyűjti és nem kezeli a Felhasználók (előfizetők) bankszámlaszámát és bankkártya számát. 

7. Részvétel a becsinaplo.eu oldalon meghirdetett promócióban

Ebben az esetben az Adatkezelő esetileg tájékoztatja a Felhasználót az általa a promóció során végzett esetleges adatkezelésről és az ahhoz való hozzájárulás módjáról, tartalmáról.

8. Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelővel kapcsolatfelvételt kezdeményez (pl. e-mail, olvasói level útján), úgy tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét és azt az adott kapcsolatfelvétel céljához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.
Az Adatkezelő tartalom szerkesztési tevékenysége során kezeli mindazon természetes személyek adatát, akik a tartalom előállításában közreműködtek, akár forrásként, akár oly módon, hogy a szerkesztett tartalomban meghivatkozásra kerülnek. Ebben az esetben az Adatkezelő által leggyakrabban kezelt személyes adatok az alábbiak lehetnek: az érintett neve, beosztása, munkahelye, életkora, lakóhelyére vonatkozó adatok, illetve egyéb olyan adat, amely arra utal, hogy az érintett miként kapcsolódik a szerkesztett tartalom témájához.
Az Adatkezelő a belső adatkezelési szabályzatban foglaltak szerinti időközönként felülvizsgálja az így kezelt adatok körét és ha az adatkezelés célja megvalósult vagy az adatkezelés egyébként szükségtelen, az így kezelt adatokat törli. kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

III. Az Adatkezelő egyéb tevékenysége végzése során kezelt adatok köre

1. Az Adatkezelő üzletszerzési céllal felületet biztosít online hirdetések számára. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét arra, hogy az Adatkezelő saját tevékenysége keretén belül nem, azonban a hirdetések személyre szabása és/vagy optimalizálása érdekében adatokat gyűjthetnek és cookie-kat helyezhetnek el. Az Adatkezelő az online hirdetési felületek biztosításával adatkezelési tevékenységet nem végez. 

Az Adatkezelő ezen másodlagos tevékenysége során esetileg a megrendelőivel közvetlenül (hirdetők) van kapcsolatban (továbbiakban: Megrendelő). A másodlagos tevékenység keretében közzétett hirdetések becsinaplo.eu weboldalon történő megjelenéséhez, a megjelenések teljesülésének méréséhez, megrendelőink is hirdetés- kiszolgáló partnerek külső szolgáltatásait veszik igénybe, továbbá az online hirdetések még hatékonyabb megtervezése és kiszolgálása érdekében más, külső szolgáltatók által biztosított technológiákat is használhatnak, amelyek során közvetlen azonosításra nem alkalmas, de személyes adatnak minősülő adatokat is gyűjthetnek. Ismételten jelezzük, hogy az Adatkezelő ezen másodlagos tevékenysége kapcsán nem kezel adatokat.

2. A jelen Tájékoztatóban felsorolt személyes adatokat az Adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából illetve üzletszerzési célból, további külön hozzájárulás nélkül kezelheti.

3. A Felhasználó rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Harmadik Fél a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje. A Harmadik Fél az Adatkezelő által továbbított és általa kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzíti, kezeli, ill. dolgozza fel és erről nyilatkozatot tesz az Adatkezelő részére.

4. Adatkezelő a következő pontokban tájékoztatást ad a Harmadik Fél által végzett adatkezelési tevékenységről. 

Az online hirdetések weboldalakon történő megjelenése során a webanalitikai és hirdetés- kiszolgáló rendszerek különböző adatokat kezelnek a Felhasználóról olyan módon, hogy cookie-kat és egyéb kliens oldali tárolókat helyeznek el a Felhasználók számítógépén. Ezek az adatok következők lehetnek:

Böngésző típusa és annak beállításai;
Az eszközön futó operációs rendszer és az eszköz típusa;
Süti (cookie) információk (pl. eszközök és böngészők megkülönböztetésére, leiratkozásra stb.);
az IP cím amelyről a Felhasználó felkereste az adott weboldalt;
egyes eszközökön a böngészési előzmények és az egyes oldalakon eltöltött idő alapján a Felhasználók szegmensbe sorolása, amely alapján relevánsabb hirdetéseket lehet biztosítani számára;
az eszköz földrajzi helyére vonatkozó adatok, amennyiben azt a Felhasználó eszközbeállításai során engedélyezte.
5. A Harmadik Felek adatkezelésének célja a különböző szolgáltatások nyújtása az alábbiak szerint, üzletszerzési céllal:

online mérés – mind a weboldalak üzemeltetői, mind a hirdetések megrendelői számára fontos, hogy információval rendelkezzenek, hány különböző Felhasználó látogatta az egyes weboldalakat és látta az általuk megrendelt hirdetéseket. Szintén fontos számukra, hogy az egyes Felhasználók hány oldalletöltést végeztek az oldalon, valamint hány alkalommal kattintottak hirdetésekre, stb. Az online mérések során a cookie-k segítségével állnak rendelkezésre ezen információk a hirdetők illetve a hirdetést megrendelők számára, valamint a hirdetési felületek értékesítése szintén a weboldalak látogatottsági statisztikai adatainak segítségével történik.

Az adatok biztonsági okokból történő kezelése a hirdetési csalások illetve a nem valós látogatói forgalom felderítése és megelőzése miatt.
6. A 4. pontban leírt adatok minden esetben kizárólag mérési illetve hatékonyabb hirdetés- kiszolgálási, valamint jobb online élmény nyújtása céljából kerülnek felhasználásra. A cookie és IP cím adatokat az Adatkezelő és a Harmadik Fél soha nem köti össze olyan egyéb információkkal, mely lehetővé tenné az ezen adatok mögött álló személy beazonosítását. Nem kerülnek kezelésre az online űrlapokban kitöltött információk sem. Nem kerülnek rögzítésre, tárolásra és kezelésre a Felhasználók magánéletére vonatkozó információk, mint például a vallás, politikai nézet vagy szexuális irányultság.

7. A Felhasználóknak lehetősége van a külső szolgáltatók által üzemeltetett rendszer segítségével az adatkezelésről, pl. a személyre szabott hirdetésekről lemondani (opt-out). Amennyiben egy Felhasználó ezt megteszi, a továbbiakban a szolgáltatók nem gyűjtenek róla további adatokat.

8. Webanalitikai, hirdetés-kiszolgáló és egyéb külső szolgáltatók

A Felhasználó az Adatkezelő weboldalainak, illetve mobil vagy táblagép alkalmazásainak használatával hozzájárul az eszközéhez kapcsolódó információk jelen fejezetben felsorolt külső szolgáltató által történő hasznosításához.

A szolgáltatás során a hirdetések kiszolgálását az Internet BillBoard a.s. biztosítja, amelyeknek szolgáltatásairól és adatkezeléséről az alábbi oldalon található további információ.

A szolgáltatás során az AppNexus Inc. rendszere gyűjt adatokat a Felhasználókról, amelyek nem használhatók a felhasználók közvetlen azonosításra. Az AppNexus szolgáltatásairól és adatkezeléséről, valamint a beállítások módosításáról az alábbi oldalon található további információ.

Az Adatkezelő a Google Inc. Google Analytics és Google AdSense szolgáltatását használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A Google AdSense cookie-t helyez el és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdSense és a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználó készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” az alábbi honlapon érhető el.

A webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló partnerek a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából a cookie- k mellett web beacont és click taget (kattintási hivatkozás és mérő) alkalmaznak. A szolgáltatók által elhelyezett cookie-k is bármikor törölhetőek a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon és a kattintásmérő eszközök visszautasítására nincs lehetőség. A cookie-król és azok kezeléséről az alábbi weboldal tartalmaz bővebb felvilágosítást.

Az Adatkezelő a szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan együttműködhet olyan külső szolgáltatókkal, amelyek regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat, illetve bankkártyás fizetést biztosítanak a Felhasználók számára. Ezen együttműködés keretében egyes személyes adatok (pl. IP cím, e-mail, regisztrációs név, bankszámla, bankkártya adatok) e külső szolgáltatók által ezen Harmadik Fél részére átadásra kerülhetnek. E külső szolgáltatók a személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják. Az Adatkezelővel együttműködő regisztrációt vagy belépést könnyítő külső szolgáltatók: Facebook Inc., Google. Az Adatkezelővel együttműködő bankkártyás fizetést lehetővé tevő külső szolgáltatók: PayPal Holdings Inc.

Vannak olyan külső szolgáltatók, amelyekkel Adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a becsinaplo.eu honlaphoz hozzáférnek, és ezáltal a Felhasználókról adatokat gyűjthetnek, amelyek esetenként alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

Ilyen külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., Infogram Software Inc, Pinterest Europe Ltd., Playbuzz Ltd., Twitter International Company, Viber Media LLC, Vimeo INC., YouTube LLC., COUB Ltd. – Ezen külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

IV. Az Adatkezelő adatkezelésének célja és általános szabályai

1. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:

online tartalomszolgáltatás;
a Felhasználóval való kapcsolattartás a Felhasználó tájékoztatása, valamint az egyes projektek teljesítése céljából (lásd Hírlevelek, projektek);
felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
egyedi esetekben promóciók szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;
az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.
2. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel.

3. Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

4. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelésére harmadik személy szolgáltatásait igénybe veheti, feltéve, hogy a harmadik személy adatkezelésre vonatkozó gyakorlata megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A Felhasználó a jelen szabályzat elfogadásával a harmadik személy által történő adatkezeléshez kifejezett hozzájárulását adja. Az Adatkezelő a hírlevelek tekintetében a MailChimp (512 Means St Suite 404 Atlanta, GA 30318 USA), a www.mailchimp.com oldalon tárolja az adatokat az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig. A kommentelés tekintetében további adatfeldolgozói és adatkezelői tevékenységet végezhet a kommentelési felület üzemeltetője.

V. A Felhasználó jogai és kötelezettségei

1. Tájékoztatáshoz való jog

A Felhasználó bármikor kérheti, hogy Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést a Felhasználó részére.

A Felhasználó a személyes adatainak kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő adatkezeles@becsinaplo.eu e-mail címére vagy mindenkori székhelyére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben kérhet tájékoztatást. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. Az e-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.

A tájékoztatás-kérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozó nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

2. A kezelt adatok helyesbítéséhez, illetve módosításához való jog

A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását, valamint a kérheti a hiányos adatok kiegészítését. A Felhasználó a személyes adatainak helyesbítését, illetve módosítását írásban, az Adatkezelő adatkezeles@becsinaplo.eu e-mail címére vagy mindenkori székhelyére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben kérheti. A levélben küldött kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. Az e-mailben küldött kérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.

3. Személyes adatok törlése iránti kérelem

A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés akkor tagadható meg, ha a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából az adatkezelés szükséges, ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad, illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. A Felhasználó a személyes adatainak helyesbítését, illetve módosítását írásban, az Adatkezelő adatkezeles@becsinaplo.eu e-mail címére vagy mindenkori székhelyére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben kérheti. A levélben küldött kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. Az e-mailben küldött kérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.

4. Személyes adatok kezelésének korlátozása

A Felhasználó jogosult arra, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza abban az esetben, ha a Felhasználó vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. A korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizze a kezelt személyes adatok pontosságát. A korlátozás kérhető akkor is, ha a Felhasználó álláspontja szerint az adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt személyes adatok törlését. A korlátozás kérhető abban az esetben is, ha az adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A Felhasználó a személyes adatainak korlátozását írásban, az Adatkezelő adatkezeles@becsinaplo.eu e-mail címére vagy mindenkori székhelyére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben kérheti. A levélben küldött kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. Az e-mailben küldött kérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.

5. Tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen akkor, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, vagy ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok esetlegesen továbbításra kerültek.

A Felhasználó az ilyen irányú kérését írásban, az Adatkezelő adatkezeles@becsinaplo.eu e-mail címére vagy mindenkori székhelyére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben kérheti. A levélben küldött kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. Az e-mailben küldött kérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.

6. Határidők

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az 1-5. pontok szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Felhasználó azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

7. Bírósághoz fordulás joga

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

8. A Felhasználó kötelezettségei

A Felhasználó szavatol azért, hogy az általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

A személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Az Adatkezelők a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok helytállóságáért kizárólag az azt megadó személy felel. A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot – a tartalomszolgáltatás igénybevételekor használt IP cím, böngésző adatok, látogatási paraméterek kivételével, amelynek rögzítésére automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

VI. Egyéb rendelkezések

1. Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás, szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető személyes adatait. Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

2. A személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

3. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

4. A Felhasználó a következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználó beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

Bécs, 2021. április 1.

KOMMENTELÉSI SZABÁLYOK

2016. január 21. napjától tilos az alábbi tartalmú hozzászólások (kommentek) elhelyezése az oldalon megjelenő cikkek alatti kommentfelületen:

személyeskedő, agresszív, mások emberi méltóságának, becsületének megsértésére, zaklatásra alkalmas megnyilvánulások
gyűlöletkeltésre alkalmas megnyilvánulások, gyűlölködő hozzászólások, különös tekintettel a nemre, fajra, vallási vagy etnikai hovatartozás vagy szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetés alapján, ideértve az ilyen témájú weboldalakra mutató linkeket tartalmazó hozzászólásokat is
jogsértő tartalmú hozzászólások
szexuális tartalmú hozzászólás, ideértve kép- vagy videofelvételt is
erőszakos tartalmú megnyilvánulások, ideértve kép-vagy videofelvételt is
más személyre vonatkozó személyes adatot tartalmazó hozzászólás
visszaélésre alkalmas információt tartalmazó hozzászólás
számítógépes vírusra irányító linket vagy a vírust tartalmazó hozzászólás vagy bármilyen egyéb, a számítástechnikai eszközben kárt okozni képes tartalmú hozzászólás
olyan tartalom, amelyre vonatkozólag harmadik személynek joga áll fenn
nyílt vagy rejtett reklámot tartalmazó hozzászólás, ideértve a más weboldalt népszerűsítő hozzászólásokat is
spamet tartalmazó hozzászólás, ugyanazon hozzászólás többszöri ismétlése (akár különböző cikkek alatt is)
más személyazonosságával, képmásával való visszaélést megvalósító megnyilvánulások
2 MB méretet meghaladó képeket, csatolmányokat tartalmazó kommentek
A kommentelőkkel szemben alapvető követelmény a fenti, tiltott tartalmú hozzászólásoktól való tartózkodáson felül a kulturált viselkedés és mások emberi méltóságának és személyiségi jogainak maximális tiszteletben tartása.

Az Adatkezelő – vagy az erre általa kijelölt személy – a Disqus rendszeren belül, a rendszer által kínált eszközökkel moderálást végez: a szabályoknak nem megfelelő hozzászólások megjelenését megakadályozza, vagy a már megjelent ilyen hozzászólásokat törli. A moderáció részeként, az ellenőrizendő tartalom-mennyiség kezelhetővé tétele érdekében jogosult egyes hozzászólóknak a kommentjeik gyors, akár előzetes moderáció nélküli megjelenítését lehetővé tenni. 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy bármely kommentet/hozzászólást, amely megítélése szerint nem felel meg a fenti moderációs elveknek, ne engedjen a becsinaplo.eu felületein megjelenni, valamint, hogy bármely már megjelenített hozzászólást indoklás nélkül eltávolítson. Az Adatkezelő úgy is határozhat, hogy a szabályokat be nem tartó kommentelő a továbbiakban nem kommentelhet az oldalon.

Adatkezelő a kommentelő adatait (felhasználónevét, email címét) kizárólag a Disqus kommentkezelő-rendszerben kezeli, a Disqus szolgáltatója által meghatározott szabályok szerint.

Amennyiben bármely Felhasználónak kérdése van, vagy olyan kommentet lát, ami véleménye szerint nem felel meg a szabályoknak, azt a moderator@becsinaplo.eu email címen tudja Adatkezelőnek ill. megbízottjának jelezni.