Szeptember 21. a magyar dráma ünnepe

Szeptember 21. a magyar dráma ünnepe

Madách Imre : Az ember tragédiája című alkotását 1883. szeptember 21-én mutatták be először a Nemzeti Színházban, Paulay Ede rendezésében. Ezért 1984-ben a Magyar Írók Szövetsége vetette fel, hogy Az ember tragédiája első színrevitele előtti tisztelgésként szeptember 21. legyen a magyar dráma ünnepe, hogy a hazai drámairodalom értékeire, azok jobb megismertetésére hívják fel a figyelmet, s ösztönzést adjanak újabb színművek létrehozására. 

Az ember tragédiája a magyar irodalom egyik kiemelkedő alkotása, eszmeiségének egyetemessége és gazdagsága sokféle értelmezési lehetőséget kínál.  Szerzőjét, Madách Imrét 1862-ben beválasztották a Kisfaludy Társaságba, 1863-ban a Magyar Tudományos Akadémia is levelező tagjai közé fogadta.  Gyorsan romlóegészségi állapota miatt székfoglalóját azonban már nem tudta felolvasni.  

Mindössze 42 évesen, 1864. október 5-én szívelégtelenségben hunyt el Alsósztregován, síremléke az ottani kastély parkjában áll.

2023-ban van születésének 200 évfordulója. 

Madách bicentenáriumot ünneplünk.

Lengyel Ferenc versével állítunk emléket a nagy költőnek.

Plágium

(M. I verssoraira)

Be van fejezve a nagy vers, igen.

Sorsára vár, s ki írta, megpihen.

Több, mint egy évig rótta sorait:

Csak fércművek születnek sebtiben.

„Fel hát, szavak, mondat és gondolat!

Kezdjétek végtelen pályátokat,

Fél szellem-szárny, fél lélek-szárny emelt!

Gyönyörködöm, míg sorsom elragad.

Köszvény s köhögés közt a szünnapok,

és éjszakáim voltak boldogok…”

Karszékben ül Madách. Elégedett.

S a vég, a bízva bízzál fellobog.

                        Madách Imre dolgozószobája az úgynevezett "oroszlán barlang"

Szülőfalujában Alsósztregován in memoriam díszpolgárrá avatták Madách Imrét. A nagy drámaíró 200 éve  Alsósztregován látta meg a napvilágot, itt élte le szinte az egész életét, itt írta meg élete fő művét, Az ember tragédiáját és itt is halt meg.

                                  A felújított Madách-kastály Alsósztegován ma múzeum

Az alsósztergovai Madách-kastély az egyik legjelentősebb magyar vonatkozású műemlék Szlovákiában. A kastélyt körülvevő parkban található az 1864-ben elhunyt drámaíró sírhelye és emlékműve. A Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma kiemelt támogatásának és az európai uniós forrásoknak köszönhetően a kastélyt körülvevő park és a síremlék is megújultak.