A FELISMERÉS DÖBBENETE

A  FELISMERÉS  DÖBBENETE

Őriszigeti Atlantisz

Egész generációt kitöltő évtizedek után is húsbavágó elevenen hat mindaz, ami egyik irodalmi felolvasáson első hallásra béklyóba ejtett 1986-ban: Gerhard Baumgartner (Felsőőr, 1957) mutatta be rejtélyes felfedezését, a Pulay Gyula néven visszavonultan, állítólag Grazban élő szerzőt. Meghökkentő eredetiség szele csapott meg, s azóta is, valahányszor eljutnak hozzám e „transzatlanti üzenetek“ ellentmondásosan megérintenek: egyrészt fogva tart az a világ, ami alámerült, végérvényesen a múlté, másrészt kegyetlenül mardos, miért van ez, miért kellett ennek megtörténnie?

A közvetítő, Dr. Baumgartner Gerhard Őrisziget szülötte és neveltje, anyai ágon az ottani kisnemesi nemzetségek közé sorolható. Ma is, hatvan éven felül megőrizte csibészesen megnyerő mosolyát, egészséges nevetését, közvetlen modorát; olyan személy, akit nem kezdett ki az idő. Ebben az összefüggésben nem csak illő, de szükséges is néhány szóban bemutatni összetett személyiségét: érettségi után a pedagógus pályát választotta, mígnem szűknek bizonyult a tanári pálya, s kora gyermekeként a legkülönbözőbb áramlatok sodrába került, ami főként zenei téren ejtette hatalmába (így a táncház mozgalom). Barátaival zenekart alakítottak, ahol a dobostól a szaxofonosig más és más hangszerelésben lépett fel. Az időre estek dadaista kísérletei. Igazi szenvedélye lett a rádió és televízió; mint az ORF burgenlandi stúdiójának munkatársa kapcsolódott be az újonnan létesített magyar nyelvű adásokba 1989-től. Az ő nevéhez fűződik az Adj´ Isten, magyarok c. tv. adás, amitől 2011-ben mégis megvált. Végül is a tudománynak kötelezte el magát: súlypontul szolgált és szolgál számára a kisebbségi lét kutatása. Ledoktorált, és ingázó évek után révbe jutott: 2014 óta az Osztrák Ellenállás Dokumentációs Levéltárának (DÖW) tudományos igazgatója, emellett számos grémiumban tölt be vezető szerepet.

Habár megjárta Nyugat-Európa több egyetemét, sőt, annyira belekóstolt az amerikai életbe, hogy egy időben az Egyesült Államokban szándékozott letelepedni, a földrajzi távolságokat felülmúlja az a nagyívű merészség, ami az elszigetelt kisközösségi élettől a nagyvilág felfedezéséig és elfogadásáig vezetett.

Ebből a szemszögből nézve Gerhard Baumgartner eredeti, befogadó személyiség, akit nem szédített meg a ranglétrán való kötéltánc. Szinte gyermeki ártatlansággal őrzi magában azt a világot, amit anyai nagyszüleivel töltött középiskolás koráig. Írásai mintegy feliratok, ennek a világnak dokumentumai, de abban az értelemben, hogy mint cseppben a tenger kivetíthetők a kisebbségi létre. Lélektanilag, nyelvezetileg alig nevezhető meg olyan kisebbségi költő, aki ennyire utánozhatatlanul mondja ki mindazt, ami balladai mélységgel lükteti át a kisebbségi ember világát. Nyelvezetileg ennek leghatásosabb eszköze egyrészt a tájnyelven keresztül kifejezésre jutó archaizmus, másrészt az elütő külvilág feltörő befolyása, olyannyira, hogy csakis az érzi át és érti meg ezeknek a szabadverseknek mondható írásoknak üzenetét, akit közvetlen megérintett ennek a múltba vesző világnak kimondhatatlanul nyomasztó légköre:

ha e par napra hazamenek

más ember vagyok, jefogult

mintha fejbe ütött vuona valaki

jecsuszik ez idüöm

es minden sarokba nekem ugrik

e multam – vallja otthun c. versében.

Hátborzongató az ördögi megkísértés, ami a ragaszkodás és elszakadás feszültségében nehezedik lelkére. A vén meg a fiatal halál jelenléte a kaszás szomszédon keresztül nyilvánul meg, és természetesen őt is számontartják. Eti néni pedig a Halotti Beszédre emlékeztetően panaszolja el, hogyan tört rá a kor minden kórságával.

Pulay Gyula vallomásaihoz hozzátartozik Baumgartner Gerhard személyes elbeszélése: nagyanyja halála döbbentette arra, hogy valami véget ért, könyörtelenül elveszett, és ez azonos az ő korábbi életével. Magyarországra utazott, s a vonaton törtek fel belőle ezek az érzések, gondolatok, amiket aztán kalauzul foglalt írásba. És éppen ebben az élményben tudatosodik: ami a múlté, de ebből mit lehet átmenteni a jövőbe. Kissebsig lennyi c. versének parancsoló kijelentése a feladat, vagyis nem érni be a befejezett tényekkel, hiszen a kisebbségi lét kötelez, feladatként súlyosodik mindazokra, akiknek Baumgartner Gerhardhoz hasonló sors jutott osztályrészül.

Fájdalommal kell megjegyezni, hogy az első fellobbanásnak nem lett folytatása, így csak bántó nyelvemlékként int és emlékeztet verseiben, mi minden süllyedt el, de mi minden várt (vár) megmentésre intőül és emlékeztetőül.

A hosszú évtizedeken át névtelenségbe burkolódzó költő csak nemrég vallotta be, hogy Pulay Gyula tulajdonképpen ő. A példaképként tisztelt nagyszülők nevéből alkotta meg: Pulay nagyanyja családi neve, nagyapját pedig Gyulának hívták.

-deák-

kiet ördög

e bokrokbu hallok

kiet szavat

ez egyik mondja:

tul sokat gonduokotsz

e mult idüökre

ami mögötted

oaz má mind szaroz sziena

oaz má mind kaszát

níz elüöre

ott áll e rít

meg virágzik ez ílet

ki mindig visszafordu

nem lássa e csalángot

meg e kigyuot e füjbe

e másik mondja:

ki nem emlikszik semmire

nem ierthet semmit

ollan mind e szuomaszál

ide ode dobja e sziel

ez ílet e tánc

egy géneráciuobu

e másikba

ki nem fordu e táncba

nem is il

hallom meg tudom

ott beszi keit ördög

ez egyik e halálom

ez egyik ez íletem

kutyadal

a kutyák telihoadná

íje lesik ez iegét

meg e csillagokat

meg e huodot

osztán ugatnak

meg vinzliznek

irigyen nízik

ez embereket

mert oaszt hiszik

hogy ez emberek

ha émásje beszinek

nyilatkozatokat cserienek kü

e világegyetemnek

e csodálairu

oaszt hiszik

hogy ahun nyelv

ott egyetiertis is van

igy tívednek

e kutyák

kissebsíg lennyi

kissebsíg lennyi

nem sors

hanem feladat

de ki adja fe jeszt e feladatot

ki e tanituormester

ki adja ez egyeseket meg ez ötösöket

ki buktat meg

a nemzet oskolájába

mi vannunk e buták

e vín meg e fital halál

e vín halál

öreg parasztszomszidunk

minden nap

e kaszáje

ment át e falun

osztán aki találkozott velé

köszöntő

mind e papot

vagy e tanituourt

e fia

e fiatal halál

ki átvette

ez aptja üzletit

má Üörbe dúgozik

e kuorházba

osztán ha valaki

találkozik velé

e gangon ez orvosok között

senki nem köszönti

csek ritkán

estefelie

e munka után

bujik be e faluba

ez öregéket mégiesztennyi

uokor látom

e keritisnie

hogyan háturu

e kertékén át

gyün e faluba

osztán ha ü is lát

akkor mégfogya e sapkáját

csek hogy tudjam

hogy ingémet is ösmer

mondjátok:

jez mikor aluszik

jez ez ördög

e jegyzetfüzetémbe

e jegyzetfüzetémbe

találtam e vín récéptét

kábosztásrítesnek

osztán jez is

mieg mind hozza vissza

bajerországba vuotam

mikor utuolán

csinátam jezt e rítest

egyedi vuotunk e lakásba

ettek e rítest

osztán ittunk hozza

e juo üög bort

osztán má korán

menntünk ez ágyba

hagattam ez esüöre

e fákba

meg e terasszon

osztán nyugottan

irzéttem magamat

tennapelüöt megint

megcsinátam jezt e

kábosztásrítest

de valahogyan

nem segittet többet

hogy miegéccer

ollan nyugottan

irzéttem vuona magamat

étinieni

minden reggée ötuorakkor

mind más világbu küölök fe

kümenek üres istáluomba

ílet hosszú szokás után

é kis szuomát rakok fe

e ruodásig mieg jecipüölök

e buodba má kürándulás

idien nem mentem má erdüöbe

e botom mind é darab vas

ez unokámieg nem iertennek

kaszányi egyik se tud

e nagyszekierünk lassan romlik

nincs kerieke, csek öreg rúd

e fejkendüömet összöhúzom

e kötinem is rongyos má

ragadok a konyhába

mind é lusta húsbogár

e világomat jevesztéttem

görbe lettem mind e druot

kit szerettem e temetüöbe

belemfolytotta a szuot

egyre magassabb lesz e liepcsüö

egyre hidegebb e der

minden nap mind három számit

ha má ez ördög minden este

e keritisig gyünnyi mer

otthun

ha e pár napra hazamenek

mas ember vagyok, jefogult

mind ha fejbe ütött vuona valaki

jecsuszik ez idüöm

és minden sorokba nekemugrik

e multom

öregapám lakodalomkalaptja

e bucsuzuoleviel ez elsüö szeretüömtü

egy oskolafüzetem egy ötösje egy

csak éccér íl ez ember” cimüö

irományra

ha barátokat hozzok velem

nem iertik hogy mier

uorakáthosszan beszinünk

autuobalesetékrü, ez erdüökrü

hogy mennyit fizetnek idien

e gabonáier meg e buzáier meg

a fáier

nem iertik hogy tulajdonkípen

oaru beszinünk mit legjobban

szeretnünk, e hatarunkru,

e faluru

anyámje jemennünk

e temetüöbe muskátlit

üötetnyi

mikor visszagyünnünk

anyámnak vides e szémé

ez ennyiem szároz

ez ebid elüött beszigetnünk

ez unokatestvíremnek e családjáru

nímetországba

ez amerikai barátnüömrü

nem beszinünk

igy is megiertjek

hogy mirü van e szuo

anyám meg ien

kiet véterán

e partizánháborúba

tudjok mind e ketten:

e szerelem e klasszikus árulás