Egészségügyi ellátás Ausztriában a magyaroknak

Egészségügyi ellátás Ausztriában a magyaroknak

Milyen egészségügyi ellátásban részesülhetnek az Ausztriában dolgozó és élő magyarok? 

Ellenőrizhetetlen az Ausztriában élő és dolgozó magyarok pontos száma. Különböző statisztikai számok látnak napvilágot. A bejelentett munkával rendelkezők, az ingázók, a fekete munkát végzők adatait nem lehet pontosítani, összegezni. 30 ezertől a 150 ezerig hangzanak el számok. Például, Burgenland tartományban: „Az osztrák gazdasági minisztérium szeptemberi adatsora szerint 21 493 magyar dolgozik, közülük 13 028 férfi és 8465 nő, írja a nyugat.hu.. A lap szerint bár ez önmagában is nagyon sok, hiszen gyakorlatilag ez két Kőszegnyi embert jelent, de még mellbevágóbb a szám, ha megnézzük, hogyan viszonyul más nemzetekéhez, elsősorban az osztrákokéhoz. A tartományban jelenleg 81 214 osztrák munkavállalót tartanak nyilván, ami azt jelenti, minden negyedikre jut már egy magyar, sőt kicsivel több is.” Bécsben és Alsó-Ausztriában is az elmúlt években egyre több magyar munkavállaló, diák és ezek családtagjai telepedtek le, így nagyon megnőtt az Ausztriában élő magyarok száma.

Mindenesetre a megnövekedett számú magyar munkavállalónak és a kis, vagy nagy családjuknak mindennapi problémájuk lehet az egészségügyi ellátottsággal. A tájékozatlanság, a hiányzó nyelvtudás – külön-külön,. néha együtt – megkeseríthetik az életüket. Az osztrák „Gesundheitkasse” minden Ausztriában bejelentett dolgozót biztosít és alap-, ill. kórházi ellátásban részesít. A családtagok, amennyiben bejelentett lakással rendelkeznek, automatikusan „Mitversichert„ státuszt kapnak és így ellátást is.

A „Kassa” szerződésben lévő orvosok kötelesek a biztosítottak ellátására. Azért azt tudni kell, hogy krónikus és új betegségek esetén a páciens nem kap azonnali időpontot. A szerződés nélküli ún. Wahlarzt-ok, - akik egyre többen vannak, - tetszés szerinti honoráriumot kérnek, amit helyben kell kifizetni, és a számlát a Gesundheitkasse-nál kell benyújtani. A számla összege a biztosítót nem érdekli, mivel saját maga szabja meg, hogy egy-egy orvosi munkáért, teljesítményért, mennyit hajlandó megtéríteni. Így már érthető, hogy egyre több Kassa-orvos adja vissza a szerződését és válik Wahlartzt-tá, aki a saját teljesítményéért annyit kér, amennyit a hozzá forduló betegek hajlandóak megfizetni. Mivel a Kassa elvárásai egyre nagyobbak és a Leistungshonorar ezt nem követi, így az alapellátásban egyre több lesz a választható orvos és egyre kevesebb a szerződésben dolgozó.

A letelepedett, bejelentett lakással rendelkezők többsége Ausztriában kér és kap magas színvonalú egészségügyi ellátást. De mi van az ingázókkal, a feketén dolgozókkal, akik magyarországi betegbiztositással rendelkeznek?

Akut betegség, baleset esetén az Európai Unióban meglévő kölcsönös kötelezettség alapján az osztrák kórházak automatikusan felveszik és ellátják a balesetet szenvedett dolgozót, vagy azok családtagjait. A számlát benyújtják, amit a magyar félnek térítenie kell. Ezekben az esetekben sok vita, nézeteltérés szokott felmerülni és a beteget, és/vagy családtagjait is sok kellemetlen bürokratikus eljárásba vonják be.

Érthető, hogy sokszor szeretnének magyar állampolgárok hazai orvosi ellátásban részesülni és a Magyarországon balesetet szenvedett külföldiek otthonukban, a családjuk közelében kezelést kapni, meggyógyulni. Ezért az OMSZ főigazgatójával szerettem volna egy interjút készíteni, aminek a témája lett volna, hogyan zajlik a betegek határokon keresztüli szállítása, a magyar mentőszolgálat és az osztrák mentősök együttműködése. Kíváncsi voltam a magyar betegek Magyarországra való hazajuttatásának gyakorlatára és hogyan történik a külföldi betegek visszaszállítása a hazájukba. Sajnos megkeresésemre nem válaszolt a főigazgató úr.

A Gesundheitkasse biztosítja azt az alapot, amire a különböző privát betegbiztosítók kiegészítő, ráépített biztosítást ajánlanak. Szinte minden felvilágosítást kapott magyar munkavállaló felteszi a kérdést: érdemes ezt megkötni? Többet nyújt, nagyobb biztonságot garantál a privát betegbiztositás, mint az alapbiztositás? Magától érthető, hogy a szerződésekben minden kikötés, fizetési feltétel és ellátási kötelezettség benne van. Azonban ezt részletesen el kell olvasni, meg kell magyaráztatni, különben kellemetlen meglepetések érik a privátbiztosítással, privát orvost, kórházat felkereső magyar beteget.

Magyarországról külföldre költözött állampolgárok már tudják, hogy a magánegészségügyi ellátás igyekszik a piaci résben a hiányokat kielégíteni. Az osztrák egészségügy, ha nem is tökéletesen, de magas színvonalon ellátja a betegeket, részt vesz a megelőzésben és az egészségügyi felvilágosításban. Magyarországon a társadalombiztosítási ellátás színvonalára sokan panaszkodnak, aminek az okai között gyakran elhangzik az orvos-, a nővérhiány, az alulfinanszírozott kórházak, stb. Ezért is érdekes, mit mond egy privátkórház igazgatója.

Magyarországon a Portfoliónak adott interjúban Popik Kornél a Dr. Rose Magánkórház igazgatója a következőket mondta: „Olyan ugrásszerű növekedéseket látunk egy-egy induló magánegészségügyi szolgáltatónál, amiket normál piacon nem lehetne tapasztalni. Az ügyvezető igazgató arról is beszélt, hogy a magánszektorban a bevétel exponenciálisan száguld, viszont a nyereségesség ezzel nem tudja tartani a lépést. Előrevetítette, hogy minden szereplő emelni fogja az árat, csupán az a kérdés, milyen mértékben.” A következtetések nagyon messzire vinnének, így azok levonását meghagyom azoknak, akik Ausztriában dolgoznak és élnek, ill. Magyarországon kívánják az egészségügyi ellátást igénybe venni.

Prof. Dr. Birtalan Iván