Pünkösd, az új kezdet lehetősége

Pünkösd, az új kezdet lehetősége

„Jöjj Szentlélek Úristen! Áraszd reánk kegyesen, mennyből fényességedet!“

Ezen ismert ének szavai az Isten Lelke utáni emberi vágyat fejezik ki. A Szentlélek ajándékozza az új kezdet lehetőségét, kreativitást, életkedvet, bátorságot és az új jövő kezdetét. A pünkösdi idő alatt idén nemcsak az egyház kezdetére tekintünk, ahol a tanítványok Isten Lelkétől megerősödve útnak indulnak, Krisztus evangéliumát hirdetni. Ezekben a napokban átéljük a társadalom és az egyházi élet újraindulását: lépésről lépésre, talán kicsit bizonytalanul is, az új előírások és az új helyzetre való tekintettel. Az egyházi hitéletben és annak gyakorlásában is kreatív új megoldásokra volt és van szükségünk. Fellélegezhetünk az izoláció hónapjai után. Az egész ember, szívével és értelmével örül, hogy a sötét lelki fellegek elvonultával világosság támad bennünk is, a világban, mint az első püskösd után a tanítványok lelkében.

Látjuk viszont, hogy sok ország – vezetőik helytelen döntései következtében – még mindig a járvány megszámolhatatlan következményeivel küzködnek, Indiában és Afrikában sokszor megfelelő orvosi segítség és ellátás nélkül. Keresztény magyarokként szívünkön kell viselnünk minden szenvedő sorsát, az Istentől kapott életet, az egészséget, minden ember lelki üdvét.

Sokak újra felfedezték a keresztények régi kincsét, a családon belüli egyházat. Elfeledkeztünk, hogy az első keresztények saját házaikban gyűltek össze és imádkoztak, végezték szertartásaikat. Manapság sok keresztény számára a templom falai közé került és szűkült a keresztény élet. Azon kívül már nincs rá időnk. Ne feledkezzünk el, hogy számtalan országban ma is üldözések közepette a keresztények saját otthonaikban találkoznak és imádkoznak együtt, gyűjtenek erőt.

A pünkösdnek van viszont még más üzenete is. Jézus nem hagyja magára tanítványait. Megígéri nekik az isteni támaszt, a Szentlelket, amely elvezet az igazságra. Ebben a világban azonban lehetetlen a teljes igazságot megismerni, mert az ember megismerése töredékes, mint ahogy Szent Pál apostol írta. Megismerésünk függ a saját iskolázottságtól, a tanulmányoktól, társadalmi környezetünktől és saját tapasztalatainktól, élményeinktől is. 

Ha elfogadom, hogy nem én vagyok a teljes igazság birtokosa, ami senki sem lehet egymagában, és azt is, hogy mások is részesednek az igazságból, akkor nagyobb a lehetősége, hogy a békés együttlét útjain közösen keressük az igazság megismerését. Ebben is segíti a Szentlélek az emberiséget, hogy Istennel, saját magunkkal és embertársainkkal szemben is gazdagodjunk.

Az elmúlt év mindannyiunktól türelmet, felelősségtudatot és figyelmességet követelt. A keresztényi szeretet egyik legszebb formája, ha figyelemmel vagyunk egymás iránt. Kérjük a végtelen Istent, hogy erősítsen és bátorítson mindannyiunkat a feltámadt és közöttünk maradt Krisztus erejével, Szentlelkével!

Mag. Holló István

plébános, magyar lelkész (Grác)