Megjelent a Bécsi Napló idei 6. száma

Megjelent a Bécsi Napló idei 6. száma

   Már az olvasók kezébe került a Bécsi Napló idei, 42. évfolyamának utolsó, 6. száma, ezúttal is gazdag, változatos tartalommal.

   Az első oldalon három közérdekű cikkre hívjuk fel a figyelmet. Kató Zoltán a glasgowi klímakonferencia kapcsán a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozza, Deák Ernő Unbehagen címmel a jelenlegi osztrák belpolitikai élet legidőszerűbb eseményeit elemzi, Martos Péter Robbanásveszély az ütközőövezetben címmel pedig a Belarusz helyzet taglalására vállalkozott.

   A második oldalon Varga János, a Pazmaneum rektora karácsony közeledtével szívhez szóló üzenetet intéz az olvasókhoz. Itt kapott helyet a nemrég megjelent 2022-es Őrség naptár címoldala és a Deák Ernő valamint a Bécsi Napló számára adományozott Bethlen Gábor-díjról szóló híradás.

   A harmadik oldalon Georg Paul Hefty a közelgő magyarországi parlamenti választások ürügyén a várható történéseket veszi górcső alá a tőle megszokott alapossággal és sajátos meglátásokkal.

   A negyedik oldalon a Sajtószemle Fetes Kata válogatásában ezúttal is érdekes híreket tartalmaz és ezen az oldalon olvasható egy részletes összefoglaló az 1956-os forradalom 65. évfordulójának ünnepségeiről is Ausztriában és a nagyvilágban.

   A következő oldalon terjedelmes írás foglalkozik a magyarországi felsőoktatás elkövetkező időszakban tervezett változásairól és nagy érdeklődésre számot tartó interjú készült Ferencz Benjaminnal, a 101. életévét betöltött utolsó, a nürnbergi perben fontos szerepet vállalt ügyésszel.

   Napjaink időszerű egészségügyi problémáival, a járványokkal, az eutanáziával és az osztrák egészségügyi biztosítások lehetőségeivel foglalkoznak a hatodik oldal anyagai.

  A következő oldal a szerbiai-vajdasági, a romániai-erdélyi és az ukrajnai-kárpátaljai tudósítók helyzetjelentéseit tartalmazza.

   Közlik a NYEOMSZSZ legutóbbi ülésének zárónyilatkozatát és ugyancsak figyelemre méltó írást Bika Julianna tollából, aki a floridai vizes sportok hírességei múzeumáról számol be, kiemelve, hogy világviszonylatban is dicséretre méltó  számban szerepelnek ott a magyar sportolók.

   Nagymihály Zoltán Újra megélt szabadság című írásában az 1956-os forradalom emlékezetét részletezi.

   A tizedik oldalon az életjubileumukat ünneplő jeles személyiségek életrajza, köszöntése kapott helyet, valamint a Dornbach Alajosról és Schöpflin Györgyről  szóló nekrológ. Böröndi Lajos személyes hangú írásában a 100 éve született Pilinszky Jánosról, költészetéről elmélkedik, Rácz János Marossy Endre Kovács István vezérőrnagy peréről szóló könyvét ismerteti, Kováts-Németh Mária pedig a Százak Tanácsa legutóbbi konferenciájának programját részletezi. Beszámoló olvasható egy új angol nyelvű irodalmi magazin indulásáról is.

   A 6. számot ezúttal fényképekkel illusztrálták, a Burgenland 100 éves fennállásának évfordulója alkalmából rendezett kiállítás képei értékes kordokumentumok, többnyire amatőr felvételek, amelyek a kismartoni tartományi levéltár fénykép-gyűjteményéből származnak. A kiállítás november 24-én nyílt és 2022 január 30-ig látogatható a bécsi Westbahnstrasse 40. szám alatti Westlicht múzeumban.

   Jó szórakozást, kellemes időtöltést kívánunk a Bécsi Napló idei utolsó számával, a következő immár 43. évfolyam első száma 2022 január utolsó napjaiban jelenik meg. Örülünk minden olvasónak, érdeklődőnek, terjesszék, népszerűsítsék ismerőseik, barátaik körében a kéthavonta megjelenő folyóiratot, amely egyként szól az ausztriai magyarokhoz, az anyaország, a Kárpát-medence és a nagyvilág magyarságához.

Benyák Mária