NYEOMSZSZ Zárónyilatkozat

NYUGAT-EURÓPAI ORSZÁGOS MAGYAR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE 20. évfordulós közgyűlése

NYEOMSZSZ   Zárónyilatkozat

   A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) 2021. október 30-31-én tartotta fennállásának 20. évfordulóján az éves közgyűlését. Idén hibrid módon, személyesen a járványügyi helyzet figyelembevételével Budapesten, valamint online résztvevőkkel találkozhattak 18 ország küldöttei és magyarországi meghívottak: Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, Pappné Farkas Klára országgyűlési főosztályvezető, Pirityiné Szabó Judit államtitkársági főosztályvezető, valamint Németh Edit megbízott igazgató a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (BGA) képviseletében.

   Az elnöki, elnökhelyettesi és országos beszámolók egyöntetűen kiemelték, hogy sok helyen kihívást jelent a közösségi és egyesületi működés felélesztése a járványhelyzet után. A NYEOMSZSZ bizakodik a nagyon eredményes Kőrösi Csoma Sándor és a Petőfi Sándor programok újraindításában.

   A NYEOMSZSZ 20 éve sikeresen teljesíti feladatait a nyugat-európai diaszpórában és továbbra bővül: a közgyűlés megszavazta az Ír-szigetek Magyar Szervezeteinek Szövetsége felvételét, ezáltal a tagállamok száma 18-ra emelkedett.

   A közgyűlés a taglétszámok növekedésére való tekintettel egyöntetűen megszavazta a Jelölő Bizottság bővítését negyedik taggal, amely alapszabályzat módosítással is jár.

   Jelentős esemény lesz a jövő évi magyar országgyűlési választás; ezért a NYEOMSZSZ hagyományaihoz híven megkeresi a pártokat, hogy fejtsék ki elképzeléseiket és terveiket a nyugat-európai magyar diaszpórával kapcsolatban, valamint felkéri a tagszervezetek vezetőit a szavazási regisztrációhoz szükséges információ szolgáltatására és tagjait a szavazásra buzdítja.

   A közgyűlés elfogadta a NYEOMSZSZ ifjúsági tagozata megalapítására tett javaslatot.

   Potápi Árpád János államtitkár hangsúlyozta, hogy az elmúlt 11 év kiemelkedő eredményei tanúskodnak a magyar kormány sikeres nemzetpolitikai stratégiájáról. Ennek része a határon túli magyar szervezetek, így a NYEOMSZSZ működése is.

   A közgyűlés Szili Katalin miniszterelnöki megbízottal egyetértésben kiemelten szükségesnek tartja, hogy a nemzeti kisebbségek kérdése Európában az eddigieknél erőteljesebben kerüljön a közvélemény figyelmébe.

   Pappné Farkas Klára országgyűlési főosztályvezető tájékoztatott a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) parlamenti plenáris üléséről, melyen a nyugat-európai országok képviseletében a NYEOMSZSZ vesz részt. A HUN.iN.EU alapítvány a külhoni magyar közösségek érdekeit megjeleníti és – együttműködve az érintett magyar közösséggel – érvényesíti az európai színtéren.


   A BGA képviseletében Németh Edit megbízott igazgató tájékoztatást adott a pályázatokkal kapcsolatos tennivalókról. A NYEOMSZSZ szervezetei megelégedésüket fejezik ki a sikeres együttműködésért.

   A NYEOMSZSZ fontosnak tartja az Európa Tanács magyar elnöksége alatt elfogadott Strasbourgi Nyilatkozatot, határozottan kiáll a Minority SafePack és a nemzeti régiók polgári kezdeményezései mellett, továbbá az október 31.-i székely autonómia napja alkalmából támogatja a székelyföldi magyarság autonómia küzdelmét.

   A NYEOMSZSZ meggyőződéssel osztja a jelenlegi magyar kormány következetes nemzetegyesítő politikáját; külön megköszöni törődését és elkötelezettségét, ugyanakkor bízik a sikeres együttműködés folytatásában. 

Budapest, 2021. október 31.