Életünk 2024. május

Életünk 2024. május

Kedves Olvasónk!

Pünkösd hangulatának megidézése és az Európai Unió püspökeinek szavazásra buzdítása mellett az Életünk újság 2024. májusi számának címlapjáról megismerhetjük a magyar nyelvet felsőfokon beszélő Štefković Mirko atyát, a Szabadkai Egyházmegye vagyonkezelőjét, akit Ferenc pápa a Nagybecskereki Egyházmegye főpásztorává nevezett ki és akit június elsején szentelnek püspökké a nagybecskereki székesegyházban.
      
Isten és ezzel együtt az istenkép eltűnt a nyugati kultúrából. Üresen áll a kereszt. Na nem azért, mintha a Feltámadásban hinnénk, hanem inkább azért, mert elfelejtettük a Feltámadást, elfelejtettük a Megváltást. A kereszt viszont ott tornyosul a fejünk felett, ezért meg kell tölteni valamivel: az újra és újra megújuló hisztériakeltéssel. A Nyugat alkonya hisztériaigényes. Mindig kell egy új, lájkolható, néhány napig szalagcímként pörgethető jel, szimbólum. De ez is csak azért, hogy elterelje az emberek gondolatait a lényegről (ami Saint-Exupéry óta láthatatlan)” – írja A harminc ezüstpénz és a halál margójára című esszéjében dr. Szakács F. Sándor. Elgondolkodtató szavak a lap második oldalán!
      
Miként elgondolkodtatóak – és tiszteletet kiváltóak – Sulyok Tamás köztársasági elnöknek is az államfői beiktatásán megfogalmazott gondolatai is, köztük ez: „Hogy Európa tagadás lesz vagy ígéret, múlt vagy jövő, azt 27 állam polgárai döntik el. És ennek a döntésnek csak egy huszonhetedéért tudunk mi, magyarok felelősséget vállalni. Ezért is kiemelten fontos, hogy ebben a bizonytalanságban legalább mi, magyarok álljunk biztos lábakon.”
      
Kozma Imre atya és posztumusz Pásztor István vajdasági politikus kapta az idei Esterházy-díjat, Varga János, a Pázmáneum rektora, tb. kanonok pedig Mindszenty Emlékérmet vett át – erről tájékoztat a lap a harmadik oldalon.
      
Közeleg a Gyermekek I. Világnapja: jegyzet, információk és imádság is felhívja erre a figyelmet, illetve készít fel a május végi római eseményre. Húsvéti bárány és pünkösdi rózsa című írásában Sebestyén Péter székelyföldi plébános gyermekkori emlékeiből idéz fel egy csokornyit.
      
Orcskai Marianna, az augsburgi Szent László Magyar Katolikus Misszió Kőrösi Csoma Sándor-ösztöndíjasa ezúttal is küldött két szép és lelkes beszámolót, amelyeket érdemes elolvasni. Deák Ernő író, a Bécsi Napló főszerkesztőjének portréja a közelmúltbeli gráci könyvbemutatója kapcsán kapott helyett a lap ötödik oldalán.
      
Folytatjuk a szemelvényeket a bukovinai székelyek történetéből, és megemlékezünk Szent Johannáról is, aki május 23-án halt vértanúhalált, és szentté is májusban, 1920. május 16-án avatták. Keresztrejtvényünk is őrá emlékeztet.
      
Baricz Lajos atya Kopott kalapom című verse bizonyára sokak tetszését elnyeri. Ugyanitt köszöntjük a 60 éves Szabó Ernő atyát, jókívánságainkat fejezve ki neki. Igazán derűs pillanatokat szerez a hetedik oldalon a Humorsarok rovat tartalma.
      
A Krisztus feltámadásának misztériumáról rendezett kiállítás május 26-ig tekinthető meg a Magyarság Háza Galériában, Waldbröl evangélikus templomában pedig a tematikus tárlat első része május 20-ig várja a látogatókat.
       
A teljesség igénye nélkül soroltuk fel mindezt, remélve, hogy kedvet kapnak olvasóink az aktuális digitális kiadás megnyitására. 

Legyen így!
       

Napsütéses, szép májust és Isten Lelke által megszentelt pünkösdi ünnepet kíván:

Varga Gabriella
ügyvezető Misszió Média Lap- és Könyvkiadó Kft.
felelős kiadó, főszerkesztő Életünk Az európai magyar katolikusok lapja
www.eletunk.net www.facebook.com/eletunkujsag