Bécsi Napló 2024. 1.szám

Bécsi Napló 2024. 1.szám

Megújult formában, vékonyabb papíron nyomtatva, nagyobb betűkkel és 16 oldalon jelenik meg ezentúl a Bécsi Napló.

A folyóirat, amely idén megjelenésének 45. évébe „lépett” első számában is számos, érdeklődésre számot tartó cikket tartalmaz.

Az első oldalon Másréti Kató Zoltán az amerikai elnökválasztást veszi górcső alá Diktátor – csak egy napra című cikkében. Martos Péter az Európai Unió rendelkezéseit, valamint az orosz-ukrán konfliktust taglalja Szkülla és Kharübdis között című írásában. Deák Ernő ugyancsak a jelenlegi politikai helyzetet részletezi a háború kapcsán a hadviselés anyagi vetületét is érintve.

A Szerkesztőségi levélben ezúttal a Bécsi Napló szerkesztőségét érintő kérdések kerülnek előtérbe, főleg az anyagi viszonyokat, az előfizetések fontosságát hangsúlyozva. Közlik a Támogatási kérelem listáját is, felsorolva ki mennyivel járult hozzá az Őrség naptár kiadásához, a Bécsi Magyar Otthon fenntartásához, a rendezvények megvalósításához.

Bodó Barna Autonómia – a román politika mérlegén című írásában az erdélyi autonómiaharc témakörét járja körül. Fetes Kata Nemzetközi sajtószemléje ezúttal is érdekes kishíreket tartalmaz a tudományos világ háza tájáról. Davos 2024 című írásában ugyancsak Fetes Kata a Világgazdasági Fórumról közül beszámolót. Paládi Renáta az orosz-ukrán háború kárpátaljai eseményeiről ír, Keszég Kornél Németország 2024 elején címmel Németország jelenlegi gazdasági helyzetét és nehézségeit tárja fel. Fehér Márta vajdasági tudósító a szerbiai választások eredményeit ismerteti, Csinta Samu a romániai vasútvillamosítás ügyét boncolgatja, különös tekintettel a vasút erdélyi szakaszának, így a Magyarországra való utazás körülményeinek nehézségeire is. Beszámolót közölnek a Veritas Történetkutató Intézetben megrendezett könyvbemutatóról, amelyen Jeszenszky Géza Kísérlet a trianoni trauma orvoslására című könyvét ismertették. Cikket közölnek a decemberi prágai Károly Egyetemen történt tömegmészárlásról, Birtalan Iván írásában pedig a húsevő baktérium terjedésére hívja fel a figyelmet.

B. Szabó Péter nagyon érdekes elemzést készített a svájci népesség helyzetéről, Rumpler Diána a magyarországi népszámlálás kapcsán a népesség alakulását és a gyermekvállalás összefüggéseit elemzi. Kocsis Károly terjedelmes cikkében adatokat közöl a nagyvilágban élő magyarok számáról, ismertetik Menkéné Pintér Magdolna evangélikus lelkésznő életútját, valamint nekrológot közölnek Ferdinandy György elhunyta alkalmából. Murber Ibolya Burgenland 100 éves évfordulója kapcsán visszatekintést ad Nyugat-Magyarország/Burgenland Ausztriához csatolásáról, a határvitáról, a határkérdésről, az ott élő kisebbségek sajnálatos helyzetéről. Ádám Ágnes Riportfotók Bécsről 45 után című írásában az Osztrák Nemzeti Könyvtárban megnyílt kiállításról ír, amelyen egy japán származású amerikai fotós háború után készült értékes kordokumentumot jelentő fényképeit állították ki. Nagymihály Zoltán Érték, felelősség, közvetítés címmel a média, a televíziós csatornák felelősségéről értekezik, Bika Julianna Matthew Longo könyvét ismerteti a páneurópai piknikről, a vasfüggöny lebontásáról, Bikfalvy Géza a bécsi magyar nemesi testőrség történetébe enged betekintést. Harmonikus párbeszéd címmel írnak arról a beszélgetésről, amelyet a Bornemisza Társaság szervezett Szakály Sándor és Hiller István részvételével. A költészetet Veszelka Attila és Kovács Attila István versei képviselik, Szabó Zsuzsa két apró személyes hangvételű írásával van jelen.

Bordás Sándor Elveszett illúziók című írásában arra mutat rá, hogy az 1989-es rendszerváltoztatás után mennyire teljesültek a lakosság elvárásai, milyen csalódásokkal kellett szembenézniük, a globalizmus miként befolyásolja a tömegek életét, és felhívja a figyelmet, hogy az Európai Unió helytelen politikája akár tragédiába is sodorhatja az emberiséget. Lengyel Ferenc Kós Károly születésének 140. évfordulójáról emlékezik meg a Régi Kalotaszeg című műve hasonmás kiadásának ismertetésével, Tamási Orosz János Domokos Julianna A rend szívdala című kötetéről írt recenziót. Fried István Kovács András Ferenctől búcsúzik nekrológjában. A felsoroltakon kívül még számos más anyag is színesíti a folyóiratot. A most megjelent lapszámot Borbély László kortárs festőművész képeivel illusztrálták. A festőművész munkásságát Molnár Ilona ismertette, részletezve festményei születésének indíttatását, legközelebbi terveit, amelybe a festésen kívül belefér a restaurálás és az írás is.

Jó szórakozást, kellemes olvasást kívánunk a Bécsi Napló legújabb számához!

Benyák Mária