Búcsú Somodi Istvántól

Búcsú Somodi Istvántól

A Százak Tanácsa tagjai, régi barátai, tisztelői nevében hálával búcsúzom Dr. Somodi István (Szolnok, 1925. aug. 4. – Budapest, 2022. dec. 24.) barátunktól, megköszönve hűségét népéhez, áldozatos helytállását az 1956-os forradalomban, s igazság-szolgálatát, a kegyetlen megtorlások közepette. Személyében az 1943-as Szárszói Találkozó és a népi mozgalom ifjúságát; a Győrffy Kollégiumból sarjadt NÉKOSZ nemzedék túlélő képviselőjét temetjük. Ő, az ország-pusztító II. világháború után, az idehazudott szabadság igézetében, a társaival együtt lelkesen vett részt a drasztikus rendszerváltoztatók csalóka földosztásában, s a 200 fős magyar Petőfi-brigád parancsnoka, a Jugoszlávia háborús sebeit gyógyító ifjúság építőtáborában. Aztán - az álmodott Duna-Tisza csatorna építése helyett-, a szovjet-kommunista diktatúra moszkovita vezéreinek rettegett uralmát fékező Nemzeti Parasztpárt működtetését segítette, Veres Péter titkáraként. Éjt-nappallá téve végezte ügyintéző, szervező feladatait Erdei Ferenc miniszter munkatársaként is, a Földművelési Minisztériumba. Somodi István aktívan részt vett a Petőfi-körben, s 1956. október 23-án őt választják a minisztérium Forradalmi Bizottsága elnökének. Őrzöm szívszorító emlékiratát „Kossuth tér, 1956. október 25.”, a véres csütörtök tömegre célzó sortüzeiről, a Földművelési Minisztérium épületébe becsempészett orvlövészek gyilkos merényletéről… Hiába tárta föl hitelesen a tényeket az el nem évülő, emberiség elleni bűncselekményekről. Az egykori tragédiák megnyomorított tanújának máig nincs, nem volt hatalma, hogy előmozdítsa a büntetőeljárást.

Somodi István megtagadta az aláírást, hogy behódoljon a Kádár-rezsimnek. Három évtizeden át űzött vadként, állandó megfigyelés alatt, kiszolgáltatva tengődött, de nem adta föl. Tanult tovább; a jogi doktor agrármérnöki diplomát is szerzett. Túlélte a megpróbáltatásokat. A megtorlások csak az életét törték derékba; erkölcsi habitusát, kitartását nem.

Részt vett a „a szabadság kis körei” létrehozásában, szervezésében, éltetésében; (Brunswick Klub, Szárszó Baráti Kör, Magyar Szellemi Védegylet..) s a rendszerváltoztatás viharában is. A népi írók kiadója, az USA-ból hazatért Püski Sándor közreműködésével kéthetente jelent meg, a népszerű rendszerváltó HITEL; az MDF zászlóshajója, melynek Ő is szerzőtársa volt. Az újjáéledő - Csoóri Sándor vezette- Magyarok Világszövetsége Anyaországi régió vezetői: Fekete Gyula és Szíjártó István 1997-ben hívták életre a Százak Tanácsát. A széleskörű jelöléssel kiválasztott első száz alapító tag között ott látjuk Dr. Somodi Istvánt is. Dr. Somodi István társaságunk mértékadó, igazságkereső jogvédője, a nemzeti agrárstratégia egyik elismert szakembere volt. Ennek egyik kiemelkedő példája a 2009. Karácsonyán megjelent „Magyar Nemzetstratégia” c. igen értékes „kormányváltó” kiadványban; „ A magyar föld és népessége megtartása” című szakmapolitikai előterjesztése. ”A magyar falu sorskérdései rendszerváltás előtt és után” c. 2021-ben kiadott RETÖRKI könyvünkben a „Szárszó örök modell” c. esszéje, lélekemelő vallomás arról az eszményről, amely Somodi István egész életét meghatározta. A „Szárszó Baráti Kör”; elnöke Püski Sándor után Somodi István volt. Ma vele együtt temetjük a karantén-létben megszűnt Baráti Kört is. Értékmentő, nemzetnevelő, emlékező és emlékeztető programjainknak, közéleti rendezvényeinknek Somodi István a kezdeményezői, szereplői, szervezői közé tartozott. Megemlítem a Balaton Akadémiát, a Schulek Ágostonék vezette TF- esték sorozatot, amely egykor Püski Sándor- Somodi István Szárszó Baráti Körének is fóruma volt. Emlékezetes marad a „Parasztsors- Magyar sors” „ a Dózsa György vezette parasztháború 500. és a Nemzeti Parasztpárt megalakulásának 75. évfordulója alkalmából ” (2014. IX. 19-én- tartott egész napos emlékülés. A Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriuma 2011-ben Dr. Somodi Istvánt Bethlen Gábor-díjjal tüntette ki az Országházban kiemelkedő magyarságszolgálatáért.

Jelmondatunk jegyében: „Mi minden erőt, ami a haza javára akar és tud lenni, nem eltiporni, hanem együvé fogni kívánunk” búcsúzunk Dr. Somodi István jogász, agrármérnök tagtársunktól, a Százak Tanácsa örökös tagjától, a Haza Emberétől.

Bakos István