Megjelent a Bécsi Napló idei 5. száma

Megjelent a Bécsi Napló idei 5. száma
Fotó: Fetes Kata

Színes tartalommal, változatos témákkal kerül az olvasók elé a Bécsi Napló szeptember-októberi 5. száma.

A lap bőven foglalkozik a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszussal, Ferenc pápa magyarországi és szlovákiai látogatásával, de a világ magyarságát érintő egyéb, érdeklődésre számot tartó eseményekkel, évfordulókkal is.

Az első oldalon Georg Paul Hefty részletezi a németországi választás eredményeit és az ezt követő kilátásokat. Kató Zoltán az egész világot foglalkoztató afganisztáni helyzetet veszi górcső alá, Szili Katalin pedig arról ír, hogy az Európa Tanács magyar elnöksége alatt ez év márciusa és novembere között Magyarország milyen kihívásokkal szembesült és milyen elképzeléseket szeretne végigvinni. A részletes elemzés folytatódik a 2. oldalon is. Itt írnak a száz éves Burgenlandról összeállított kiállításról, valamint Martos Péter az Ausztria és Magyarország közötti autópálya hiányosságairól, értelmetlen tervezéséről és kivitelezéséről szól.

Bárány Anzelm Széchenyi István születésének 230. évfordulója alkalmából részletezi életútját, munkásságát, nagyságát. Dr. Marossy Endre Az 1956-59 közötti megtorlás áldozatainak emlékezete című írásában az 1956-os forradalmat követő hadbírósági eljárásokról számol be. Fetes Kata Sajtószemléje ezúttal is érdekes anyagokat tartalmaz az egész világból. Bölcskey-Molnár Dávid az idénre tolódott tokiói olimpia eredményeit taglalja.

Történelem és igazság címmel közlik Jerzy Snopek Lengyelország magyarországi nagykövetének a nemzeti identitásról és magyar iskolarendszerről Farádon rendezett konferencián elhangzott beszédét és folytatódik Ujváry Gábornak a Collegium Hungaricum 1945 utáni történetét feldolgozó tanulmányának közlése.

Albert Sándor a szlovákiai magyar iskolák helyzetét mutatja be cikkében, és beszámolnak a felsőőri kétnyelvű iskola tanévnyitójáról is. A 7. oldal két anyaga Romániával , az ország politikai és gazdasági nehézségeivel, illetve az RMDSZ kongresszusával foglalkozik, Fehér Márta a folyóirat szerbiai munkatársa pedig Sebastian Kurz szerbiai kitüntetéséről ír.

A 8.oldalt zömében felvidéki cikkek foglalják el, Duray Miklós a szlovákiai magyar politikai élet legfontosabb jelenlegi eseménye, az új felvidéki politikai tömörülés, a Szövetség létrejötte kapcsán végigveszi a rendszerváltás utáni felvidéki politika legfontosabb történéseit és balsikereit, nevén nevezve ennek okozóit, Csáky Pál pedig a jelenlegi szlovákiai politikai élet aktuális eseményeit hozza összefüggésbe a felvidéki magyarság helyzetével. Ugyancsak részletesen beszámolnak Ferenc pápa nagy odafigyeléssel zajlott szlovákiai látogatásáról, a szervezésről, előkészületekről és gazdag programjáról.

Terjedelmes interjú készült a 80. életévét betöltött fáradhatatlan erdélyi művelődésszervezővel, Muzsnay Árpáddal, megemlékeznek Dante halálának 700. évfordulójáról és a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus eseményeiről is.

A 10. oldalon nekrológot közölnek Pátkai Róbert János, Fónyad Pál István és Pete György halála alkalmából valamint beszámolnak Kovátsné Dr. Németh Mária a "Haza Embere" kitüntetésének odaítélésről, egyben méltatva sokrétű és hasznos oktatói-nevelői tevékenységét. Magyar Örökség kitüntetésben részesítették Gárdonyi Géza alkotóművészetét, ennek kapcsán Cs.Varga István részletezi munkásságát.

Bika Julianna Kis sziget Manhattanben című írásában a New York-i turisztikai látványosságról ír és erről a szigetről készültek a folyóiratot illusztráló fényképek is. Böröndi Lajos négy versével van jelen a folyóiratban. A Bécsi Napló 5. számát Sulyok László könyvének a Kisfarkas a forradalomban című emlékkötetnek az ismertetése zárja Zsirai László tollából.

Benyák Mária