Megjelent a Bécsi Napló idei 6. száma

Megjelent a Bécsi Napló idei 6. száma

Már az olvasók kezébe került a Bécsi Napló idei utolsó száma, amelyben számos figyelemre méltó írás kapott helyet. Az első oldalon Georg Paul Hefty Magyar külpolitika az orosz-ukrán háború függvényében című írásában átfogó képet ad arról, miként viszonyul a magyar politika napjaink legégetőbb háborús konfliktusához. Ugyanezen az oldalon Martos Péter Robbanás a világpolitikában címmel szintén ezt a témát járja körül. Hunnia 2022 címmel Nagymihály Zoltán részletezi a hazai történéseket ebben a mindenképpen rendhagyó és roppant mozgalmas naptári évben. A második oldalon Varga János, a bécsi Pázmáneum rektora a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan fejti ki nagyon értékes gondolatait. Közlik a Bécsi Otthon támogatására befolyt összegek egyes tételeit és a támogatók névsorát is.

A további oldalon ifj.Bertényi Iván történészként elemzi 1956 jelentőségét Magyar Katalin fiatal mártír tragédiájának kapcsán. Ugyancsak 1956 megítélésének a nagyvilágban ad hangot Kende Péter cikke. A Fetes Kata által összeállított Nemzetközi sajtószemle ezúttal is érdekes apró híreket tartalmaz. Érdekes témát jár körül Dulai Sándor A Homok-haza kertészei című írásában, amelyben azt feszegeti, milyen jelentősége van Magyarország háztáji mezőgazdaságának és mára milyen jelei mutatkoznak ennek újjáélesztésére. Rumpler Diána a magyarországi népszámlálás lebonyolítását vázolja kellő részletességgel. Csáky Pál Biztató jelek Szlovákiában című cikkében az országban legutóbb lezajlott önkormányzati és megyei képviselő-választások apropóján átfogó képet azokról a reményt keltő fejleményekről, amelyek a felvidéki magyarság szempontjából biztatóak lehetnek a jövőre vonatkozóan.

Csinta Samu figyelemfelkeltő írásban számol be a romániai stadionokban tapasztalható magyarellenes hangokról, Fehér Márta pedig a szerbiai legutóbbi választások eredményeit ismerteti. Szintén érdekes cikkek kaptak helyet a 8.oldalon. Bika Julianna a philadelphiai Müller orvosi múzeum anyagát mutatja be, különös tekintettel a magyar származású emberek koponyáiból rendezett kiállításra. A Hogy senki se érezze kiközösítve magát címmel közölt írás egy felmérés tanulságait taglalja. Lengyel Ferenc ausztriai magyar fiatalok egy csoportjának véleményét kérdezte magyarságtudatról, nemzetiségi hovatartozásról és jövőjük kilátásairól. Deák Ernő Meddig még egymás ellen című cikkében arra próbál választ keresni, hogy miként lehetne megvalósítani az ausztriai magyarok összefogását. Bárdi Nándor Látszat és való című tanulmányának témája az Orbán-kormány nemzetpolitikája. Köszöntik a 95 éves Kende Pétert és a 80 éves S.Csoma Jánost. Fried István könyvismertetője Kováts Dániel Közelebb Kazinczyhoz című tanulmánykötetét elemzi.

A Bécsi Napló idei 6. számát Molnár Imre bőrműves iparművész művészi, a népművészet hagyományaira épülő munkáiról készült fényképekkel illusztrálták. Az iparművészről és alkotásairól Lengyel Ferenc készített ismertetést. A folyóirat a 2023-as évre készült magyar, német, horvát nyelvű Őrség naptár címlapjával kíván kellemes karácsonyi ünnepeket olvasóinak, abban a reményben, hogy a következő évben is hűségesek lesznek a világ magyarságához szóló Bécsi Naplóhoz.

Benyák Mária