Népújság ez évi 4.szám

Népújság ez évi 4.szám

A nyelvvel együtt a kultúra is nemzetmegtartó

képünkön Végi Noémi, Kovács Tibor díjazottak  

   A magyar kultúra napja központi muravidéki ünnepségén, amelyen Bence Lajos mondott ünnepi beszédet, a lendvai Színház- és Hangversenyteremben vasárnap este átadták az idei évi Zala György kulturális díjakat. A kitüntetettek Végi Noémi, Herženjak Marija és Kovács Tibor – Ringó. A díjkiosztót a Folkfonics zenekar koncertje zárta.

                            Fotó: Népújság 66.évf.4.szám

   Az ünnepi műsort Pisnjak Atilla műsorvető Kodály Zoltán zeneszerző kultúráról szóló gondolataival nyitotta, majd kiemelte, azért gyűltünk össze, hogy az összmagyar kultúra és annak kiemelkedő helyi művelői előtt tisztelegjünk. Az ünnepi est szónoka Bence Lajos József Attila-díjas író és költő volt. Köszöntőjében a magyar Himnusz fontosságát emelte ki, „egy rövid sétára” hívta a közönséget a muravidéki magyarság kulturális berkeibe és kritikusan rámutatott az „adósságainkra” is, amelyek a muravidéki kulturális nagyjainkkal szemben még fennállnak. – A további teendők között megtaláljuk néhány korábbi „száműzött” utcanév-ügyét, a nagy elköltözőknek a tisztelet megadását azzal a nagyvonalúsággal, ahogy például Gábor Zoltánunk „átengedte” a helyét Zala Györgynek, de a feladatok közül a negyedszázada halott Gálics István műtermének a végső rendezése is szorongató kötelességünk. S az utcanevek területén előttünk áll a már több alkalommal is tervezett Szúnyogh Sándor utca ügyének a felmelegítése is.

   De van itt még más is, például a kultúrát érintő mai súlyos törés nyomainak az eltüntetése, a sebek gyógyítása! Intézeti szinten is rendezni kellene a műfordítás máig halvány és ködbe vesző kontúrjait a befejezett életművek nyomatékosítása céljából, a már elkezdett kultuszteremtés gyakorlatának az elmélyítését, emléktáblák „láncolatának” kiépítését, ezeknek a mai technikai követelményeknek megfelelő tálalását, elvégezni a cölöpverést és ezáltal kulturális értékeink „hitelesítését”. A két-három kultúra békés egymás mellett élése mellett a kultúrák közötti párbeszéd elindítását, egymás melletti fejlődését, mert az „együtt, veletek”-kel már kudarcot vallottunk! – mondta Bence Lajos.

   A beszédet követően kiosztásra kerültek a díjak, melyeket Vida Törnar Judit, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) Tanácsának elnöke, valamint Horváth Ferenc nemzetiségi országgyűlési képviselő, a a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) elnöke adott át, a díjazottakat pedig – egy róluk szóló fotósorozat nagyvásznú kivetítésével a háttérben – egy-egy szakember, alkotótárs méltatta.

                             Fotó: Népújság 66.évf.4.szám

    Zala György kulturális díjban részesült Végi Noémi egyetemi hallgató magyarságszeretetéért, sokrétű előadóművészetéért és közösségépítéséért. „Ötletgazdag és pozitív hozzáállásával, sokszínű és színvonalas tevékenységével fiatal kora ellenére sokat tett a Muravidéken a magyar és egyetemes kultúráért. Noémi olyan családból származik, ahol a magyar nemzeti értékek és az anyanyelv ápolásának hagyománya van, ezt „megfejelve” a rátermettségéből és az egyéni adottságaiból fakadóan ő maga is értékteremtésre vállalkozik. Hamar ráébredt és megértette, mennyire fontos az anyanyelvünk – főleg itt a peremvidéken –, hogy nem csak megismerni kell azt, hanem folyamatosan tanulni és fejleszteni, mivel a nyelv egy sokarcú csoda – hangzott Kepe Kocon Lilitől, az MNMI munkatársától.

                           Fotó: Népújság 66.évf.4.szám

   Zala György kulturális díjat vett át Herženjak Marija, a kapcai József Attila Művelődési Egyesület elnöke a közösségi kultúra felvirágoztatásáért a faluban. Munkáját és életútját Zágorec-Csuka Judit könyvtáros, író, költő mutatta be. – Mária az elmúlt években a kapcai népdalkörrel már több elismerésben és díjban is részesült, de egyéni díjakat is átvehetett. 2014-ben Murakeresztúron megkapta a Nagyasszony Díjat, 2018-ban pedig az Egyetemes Kultúra Lovagja címet kapta meg a magyar kultúra határon túli ápolásáért. Idén itt Lendván átveheti a Zala György kulturális díjat, amellyel a muravidéki magyarság is elismeri sokéves törekvéseit, odaadó munkáját a kapcai és muravidéki kultúrélet területén – mondta méltatásában Zágorec-Csuka Judit.

                            Fotó: Népújság 66.évf.4.szám

   Zala György életműdíjban idén Kovács Tibor – Ringo részesült magyartudatos, istenhitű és szórakoztató előadó- valamint alkotóművészetéért. A „kacskaringós és távoli utakat” bejáró Ringóról Patyi Zoltán, az MNMI munkatársa szólt. – Olyan muravidéki színdarabokban szerepelt, mint a Hófehérke és a hét törpe, a Falu rossza, a Szívek és szarvak vagy A dohányzás ártalmassága című monodráma. Aki létrehozója, rendezője és színésze volt annak a bohém csapatnak, amelyik megnevettette a Muravidék falvait, sőt a határ túloldalát is. A gellénházi amatőr színjátszók találkozójáról pedig első helyezéssel tértek haza. Aki a muravidéki néprajzi, sőt a budapesti és német filmiparba is belecsöppent. Aki önerőből kazettákat és CD-ket adott ki, amelyeken Petőfi-verseket szaval vagy népdalokat és nótákat énekel – sorolta Patyi Zoltán.

   Herženjak Marija betegség miatt sajnos nem tudott részt venni a díjátadáson, a díjat eljuttatják hozzá. A kitüntetettek köszönetüket fejezték ki a közösségnek, hogy értékeli munkájukat, s szinte közös üzenetük volt, hogy amíg erejük engedi, továbbra is tevékenyek maradnak a muravidéki magyarság körében.

   A díjkiosztó után a Folkfonics zenekar koncertje következett, akik sajátos, sokszínű zenei világukkal elnyerték a lendvai közönség tetszését.

Farkas Brigita 

https://nepujsag.net/