Mindszenty emléktábla koszorúzás Kölnben

Mindszenty emléktábla koszorúzás Kölnben

   A koszorúzás a kölni föegyházmegye föszékesegyházában zajlott.

   Két év telt el azóta, hogy a dóm kriptájában felavatásra került Mindszenty bíboros kölni látogatásának emléktáblája. Idén halálának évfordulóján, május 6-án együtt imádkoztunk utolsó hercegprímásunk boldoggá avatásáért. A szigorú járványügyi szabályozások miatt a dóm vezetősége 20 fő jelenlétét engedélyezte a megemlékezésen.

   A program áhítattal kezdődött a szűzanya kápolnában, amit Lukács József plébános celebrált. Külön élmény volt gyönyörködni a kápolna oltárában, amit Stephan Lochner kölni gótikus festőművész készített 1442-ben. A háromszárnyú oltárkép, ami az angyali üdvözletet ábrázolja egyszerűen elbűvöli az embert főleg most, hogy a templomban is néma csend volt, hiszen a pandémia alatt tilos a látogatás.

   Az imák után dr. Hittner Hanna főkonzul asszony, és Ingbert Mühe ünnepi beszédét hallgathattuk meg. A felszólalások után a kriptában koszorút helyezett el a Kölni Érsekség Római Katolikus Magyar Lelkészsége, Magyarország Düsseldorfi Főkonzulátusa, és a Vitézi Rend.

   Ezt követően abban a megtisztelésében volt részünk, hogy a háromkirályok művészien díszített ereklyetartója elött készíthettük el a csoportképet. A világ legnagyobb aranyszekrényét Nikolaus von Verdunt aranyműves készítette közel 40 éven át. Itt nyugszanak immáron 850 éve azok a csontok, amelyeket a napkeleti bölcsek maradványaiként tisztelünk.

Gábor v. Hegyi