Ünnepség történelmi falak között

Ünnepség történelmi falak között

Nem is hangozhatott volna el Bécsben megfelelőbb környezetben a „Nemzeti dal”, mint a Trautson palotában.

                                 Bölcskey-Molnár Dávid

A minden magyar által jól ismert Petőfi vers Bölcskei-Molnár Dávid tolmácsolásában idézte a hajdani ifjak március 15-ei hangulatát az egykori Magyar Királyi Nemesi Testőrség palotájában. A testőrpalotát Trautson herceg felkérésére (innen az épület neve) 1710-1712-ben tervezte és építette az akkori legnevesebb osztrák építész Johann Bernhard Fischer von Erlach.

Az épületet a kincstár megvásárolta és Mária Terézia oda ajándékozta 1760-ban az akkor megalapított Magyar Királyi Nemesi Testőrségnek. Az épület a monarchia szétesése után a Collegium Huncaricum otthona volt, míg később, 1962-ben a Kádár-kormány eladta az osztrák államnak. Ma az Igazságügy Minisztérium székhelye.

Az idei emlékünnepség ennek az impozáns épületnek a dísztermében zajlott.

A falakat díszítő portéikról elégedetten figyelték a hajdani testőrkapitányok a 250 fős ünneplő tömeget. Úgytünt kedvükre való, amint a bécsi magyar cserkészek bevonulnak a magyar zászlóval.

Magyarország ausztriai nagykövete Szilágyiné Bátorfi Edit köszöntőbeszéde végén felolvasta Orbán Viktor külhoni magyarokhoz intézett levelét.

E történelmi környezetbe nagyszerűen hatott a Szent István himnusz Kollár-Apró Anna lantművész előadásában.

Jakab István a Magyar Országygyűlés alelnöke mondott ünnepi beszédet.

Pablo de Sarasate "Cigánydalok" című művével a szabadságharc korabeli hangulatot idézték Huszti Gabriella hegedűművész és zongorakísérője Huszti-Tarnói Mária.

Jókai Mór ritkán hallható alkotása "Az 1848-iki kokárda", melyet szintén Bölcskey-Molnár Dávid tolmácsolásában élvezhettek ez alkalommal a jelenlevők.

A „Napraforgók” Bécsi Magyar Néptáncegyüttes, a szentbenedeki magyar táncokkal valósággal felvillanyozta a közönséget.

Miután Hollós József az eseményt szervező ernyőegyesület az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségének leköszönő elnöke a szervezők nevében elbúcsúzott a közönségtől, a Szózat csendült fel a résztvevők ajkairól.

Fetes

Fotok: Fetes K., Horváth N., Kató Z.