Verőfény

Verőfény
Fotó: Fetes Kata

Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége által fenntartott Bécsi Magyar Iskola ismét szavalóversenyre hívta az iskolás korosztályt. A Verőfény vers és prózamondó verseny több mint negyedszázada minden évben megrendezésre kerülő vetélkedő, mely a Kárpát-medence iskolásainak nyújt lehetőséget arra, hogy megmutassák milyen előadói tehetséggel tudják közvetíteni magyar költők és írók alkotásait.

A korona-járvány miatt a Verőfény 25. évfordulóján csak az interneten mutathatták meg tudásukat a szavalni kívánók, ezért az idei versenyt 25+ melléknévvel látták el a szervezők. Az eseményre a Collegium Hungaricumban került sor.

   Grácból érkezett versenyzők a díjkiosztás után. Háttérben tanárnőjük Dr.Veit Zita

Sass Judit a Bécsi Magyar Iskola vezetője köszöntötte a vetélkedőt nagy figyelemmel kísérő Dr. Lőrinczi Zoltán az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzetközi Ügyekért Felelős Államtitkárát, aki egy különdíjat is adományozott és Balázs Attila Főosztályvezetőt; Dr. Nagy Andor Magyarország bécsi nagykövetét; Bárány Anzelm a verseny helyszínének a Collegium Hungaricumnak igazgatóját; Beke József innsbrucki főkonzult, valamint Wurst Erzsébet főszervező az AMESZKSZ vezetőségi tagját.

Lőrincz Zoltán államtitkár szerint, nagyon fontos esemény a szavalóverseny, mert összetartja a diaszpórában élő magyarságot, bővíti a magyar nyelvi ismeretanyagot, hozzájárul a magyar irodalom terjesztéséhez és szemléletformáló. Fontos, hogy a mai fiatal generációk, a kultúra és a hagyományok megőrzésével éljenek. A határontúli iskoláknak a magyar közösségek építésében nagyon fontos szerep jut. Ezért támogatja a Emberi Erőforrások Minisztériuma  több határontúli létestmény között a Bécsi Magyar Iskolát is.

Vorarlbergből, Dornbirnből érkezett versenyzők tanárnőikkel Fadgyas Erzsébettel (jobbszélen) és Fügedi Henriettel (közép) melette Beke József főkonzul, valamint Csibi Krisztina (balszélen)

Dr.Nagy Andor nagykövet köszöntőjében elmondta, mennyire együttérez a versenyzőkkel. Kitért arra is milyen fontos szerepe van a költészetnek a mindennapokban, s a szülőknek különösen felemelő érzes, ha gyermeküket hallják szavalni.

Lengyel Ferenc a Verőfény névadója és évtizedeken keresztüli vezetője emlékeztetett arra, hogy a Bécsi Magyar Iskolában elindított szavalóverseny hajdani szereplői ma már mint szülők jönnek és szurkolnak gyermekeiknek. Továbbadják a magyar nyelv és a versmondás szeretetét. A diaszpórában rendkívül fontos, hogy tovább éljen a magyar kultúra, s ennek egyik legjelentősebb pillére a szép magyar nyelv.

Felvidékről, Zsigárdról érkezett versenyzők és tanárnőjük Ziaček Adrianna

A Verőfény keretében vetélkedő közel száz résztvevő közül ez alkalommal néhánytól már prózát is hallhatott a közönség és most először megzenésített versekkel is szerepeltek versenyzők.

Versenyzők érkeztek a Felvidékről, Erdélyből, Vajdaságból, Tirolból, Vorarlbergből Felső-Ausztriából, Steiermarkból és természetesen Bécsből.

A díjkiosztás előtt Varga János a Collegium Pazmaneum rektora a közönség figyelmét felhívta arra, hogy egy háború megakadályozta a Kárpátaljai kisdiákok részvételét ezen a megmérettetésen, s egy néma percel adóztak a jelenlévők a háború áldozataiért.

Csibi Krisztina a budapesti Magyarságházának vezetője és Varga János a bécsi Collegium Pazmaneum rektora, valamint Böröndi Lajos magyarországi költő alkották az 5.-12.osztályba járók zsűrijét.

A 0.-4. osztályig a kicsik, versmondását nagy odaadással figyelte a zsűri három melegszívű tanárnénije: a Feketeerdőről érkezett Böröndi Erzsébet, a kolozsvári Tokodi-Lengyel Anna és a bécsi Szemerédi Ilona.

A rendkívül szoros mezőnyben nem volt egyszerű az első három helyzés valamelyikét elérni.

A zsűri is nehéz helyzetben volt, mint ahogy ezt Böröndi Lajos költő, a Verőfény szavalóverseny örökös zsűri-elnöke záró értékelésében elmondta. Ezért két-két első és második helyezettet is választott a zsűri. Minden résztvevő kapott könyvjutalmat .