Verőfény

Verőfény

A résztvevő óvodások, alsó- és felsőtagozatos iskolások szabadon választott verssel, mesével, megzenésített költeménnyel léphetnek fel.

A vetélkedő keretében a 100 éve született Nemes Nagy Ágnes emlékének is adóznak a résztvevők.