Határokon átívelő közvéleménykutatás

Határokon átívelő közvéleménykutatás

  A Bécsi Napló 2019/5. számához mellékelt kérdőívet 106-an töltötték ki és juttatták el postán, faxon, ill. e-mailen szerkesztőségünkbe. Legutoljára 2014-ben kérdeztük olvasóinkat, ennek az eredményeit zárójelben közöljük. A legfiatalabb kitöltő 41 (24) a legidősebb 90 (94) éves. A válaszolók kora az alábbiakban oszlik meg: 30–50 közötti korosztály 2%, 50–70 közötti korosztály 33%, a 70 év felettiek 62%. 6 évvel ezelőtt a 30–60 közötti korosztály 21,1%-ot, a 61 év fölötti válaszolók 74,9 %-ot képeztek. A válaszadók 9,8 %-a (10,4%) érettségivel rendelkezik, 83,5 % egyetemet végzett (77,2 %). A válaszadók 68,3%-a (67%) férfi, 31,7%-a (33%) nő. Ország-lakó-hely: Ausztria: 37,5% (35,7%), Magyarország: 29,2% (8,8%), más ország: 33,3% (55,5%). A válaszoló olvasók 14%-a (9,9%) a kezdetektől. 15,6%-a 31- 36 éve, 15,6%-a 26–30 éve, 16,6%- a 21–25 éve, 12,5%-a 16–20 éve 11,4%-a 11–15 éve, 16,6%-a 6–10 éve, 11,4%-a 0–5 éve ismeri a Bécsi Naplót. 91,7% (75,4%) minden kiadást, 7,2% (16,4%) gyakran 1% (5,3%) ritkán olvassa. A villanypostával való terjesztéssel kapcsolatban nem olvasható ki egyértelmű elutasítás vagy támogatás, de pozitív, igaz ellenzői hangnemek is akadtak. 80,2% (93,6%) szükségesnek, 14,5% (5,3%) részben szükségesnek tartja a Bécsi Napló kiadását. Arra vonatkozóan, hogy a lap kizárólag az ausztriai magyarok egyesületi tájékoztatását lássa el 13,2% (12,8%) igennel, 80,7% (75%) nemmel válaszolt, 6% (11,6%) nem nyilvánította ki véleményét. Tudósítson-e a lap általános, a magyarság egészét érintő kérdésekről, 92,7% (94,8%) igennel válaszolt, 3%-nak (3,5%) nem volt véleménye. 93,6% igennel válaszolt arra, hogy a lap foglalkozzon-e általános közéleti, politikai-világnézeti, kulturális, gazdasági kérdésekkel is. A közlésre kerülő anyag 20%-a legyen egyesületi, 40–40% közéleti, ill. irodalmi, művészeti, tudományos jellegű. Politikai-világnézeti szempontból 68% (69,8%) kiegyensúlyozottnak, 3,2% (4,1%) túlságosan jobboldalinak, 1,6% (2,3%) túlságosan baloldalinak tartja a lap irányultságát, mindamellett 25,6% (16,9%) kimértnek, 1,6% (3,5%) egyenetlennek minősíti a vonalvezetését. 89,6% (77,9%) színvonalas, 10,3% (21,5%) közepes besorolással illeti a minőségét. Az egyes írások hangneme 77,1%-ban (62,2%) választékos, 33,6%-ban (34,3%) elfogadható. A szerkesztés (tördelés) a válaszolók véleménye szerint 88,5%-ban (79,1%) áttekinthető, 11,4%-ban (15,1%) elfogadható. Fontosak az egyes válaszokhoz fűzött vélemények, megjegyzések, javaslatok. Ezek a következőképpen foglalhatók össze: Leggyakoribb kritikus észrevételek: A cikkek színvonala változó, vannak kiváló cikkek és kevésbé jók; legyen több írás külföldi, tengerentúli magyar szervezetekről; az egyes cikkek – folytatás nélkül – egyazon oldalon kerüljenek közlésre. Leggyakoribb pozitív vélemények: Köszönet és elismerés Deák Ernőnek és a szerkesztőség minden tagjának áldozatos kitartó munkájáért; összmagyarság híreit közli; régi, nagy hagyományokkal rendelkező európai lap. Örömteli, hogy a válaszadó olvasók nagy része továbbra is szükségesnek tartja a Bécsi Napló kiadását. Az előző közvéleménykutatással összehasonlítva 12%-kal nőtt az olyan válaszadók aránya, akik a lapot színvonalasnak ítélik. Az írások hangnemével kapcsolatban 15%-kal nőtt az elégedettség a választékos értékelés irányába. A lap tartalmával kapcsolatban pedig megmaradtak ugyanazok az elvárások. Köszönjük azon olvasóknak, akik kitöltötték a kérdőívet és visszajelzésükkel segítették a lap kritikus értékelését.

KuKovics Mihály KCSP ösztöndíjas