Ifjúság és politika

Ifjúság és politika

A 2021-es tanulmány, új ifjúsági trendeket mutat a politikában

    2021 februárjában és márciusában a T-Factory Trend Ügynökség és az Ifjúsági Kultúrkutatási Intézet 2000 online interjút készített kiválasztott ausztriai és németországi fiatalokkal és fiatal felnőttekkel, a koronavírus-járvány miatt bekövetkezett helyzetükről.

    Az élvonalbeli "Ifjúsági értékek tanulmánya 2021. a koronajárvány ellen küzdő generáció" betekintést nyújt a fiatalok világába a járvány idején. Elemzi a mindennapi életre és az értékrendre gyakorolt ​​hatásokat. Képet ad a normákról és a fiatal nemzedék etikai tudatosságáról Ausztriában és Németországban.

Nagy meglepetés: A Zöldek fiatal választói ugyanolyan hazafiak, mint az Osztrák Szabadság Párté (FPÖ).

   A hazafiság reneszánszát éli, különösen az osztrák fiatalok körében. A 16–29 éves korosztály több mint 80%-a büszke arra, hogy osztrák. Az osztrák ZÖLDEK-re szavazók szokatlanul erős hazafisága meglepő. E kérdésben nagy különbség van a fiatal németekkel szemben. Ott csak 70%-uk kötődik a hazájához. És még egy különbség észrevehető. Míg Ausztriában a patrióta kvóta magas az összes választói csoportban, Németországban lényegesen kevesebb fiatal van a „DIE LINKE” párt politikai közegében (49%) és a „ZÖLDEK” (60%) között, akiknél a haza kifejezésnek pozitív értelme van. A fiatal ZÖLD választók alig különböznek az Osztrák Szabadság Párt fiatal szavazóitól, akik között 88% -ban hasonló számban vannak olyanok, akik kötődnek a hazájukhoz. A hazafiak aránya az Osztrák Néppárt-ban (ÖVP) még nagyobb, 91%.

A vallásosság új központja pedig a szociáldemokráciában van.

   A migrációval a vallás iránti érdeklődés visszatért társadalmunk középpontjába. Különösen a fiatal muzulmánok állnak szoros kapcsolatban vallásukkal, míg az osztrák fiatalok, ha még mindig hisznek egyáltalán, túlnyomórészt felszínes keresztények, akik csak esküvőkön és temetéseken lépnek templomba. A muszlim választók nagy hányada valószínűleg felelős a vallásosság növekedéséért a szociáldemokraták támogatói körében.

   Ausztriában a 30 évesnél fiatalabbak 29%-át vallási doktrína köti. A szociáldemokraták esetében ez csaknem 40%. Az Osztrák Szocialista Párt (SPÖ) így a hit és a szellemiség központjává vált a politikai térben, legalábbis ami a fiatalokat illeti. A legkevésbé vallásosak az Új Ausztria és Liberális Fórum (NEOS) között találhatók, mintegy 20%-ban.

   Ehhez nagyon hasonló a helyzet Németországban, ott is a szociáldemokraták fiatal szavazói alkotják a vallásosság bázisát. Közel 50%-uk számára fontosszerepe van a vallásnak az életükben. A legkevésbé releváns a „A Bal”(Die LINKE) párt támogatóinak vallásossága (20%). A német fiatalok összesen 30%-a számára fontos a vallás és a hit.