Magyarként Ausztriában

Magyarként Ausztriában

Válogatott esszék és költemények

Deák Ernő kétféle – racionális és költői – világelemzést nyújtó új könyve Magyarországon belül és kívül is erős válaszokat ad az utóbbi néhány év több európai történelmi fordulatának kihívásaira. Itt tükrözött életműve arra az alapkérdésre ad igen meggyőző feleletet, hogyan lehet a Lajtán túl, napjainkban is sokat tenni a magyar nemzeti identitás megőrzéséért, s hogy a nyugati országokban élő és dolgozó magyarság miképp maradhat – a fogadó ország tisztelete mellett – nyelvében és lelkében-szellemében is magyar.
S hogyan viselkedhet egy magyar ember – európai parlamenti képviselői megbízás nélkül, pusztán a nyelve, lelke, műveltsége alapján, de folytonosan nemzete képviseletében – állandóan a felemelő, az alkotó erőket evokálva és cselekvő módon lépve fel közösségéért – egyszerre korszerűen és a tradíciói becsülésével mutatva irányt a ma Nyugat- vagy Közép-Európájában.

Magyar Napló Kiadó, Rádiusz könyvek  2023,  628 oldal