Megjelent a Bécsi Napló idei 2. száma

Megjelent a Bécsi Napló idei 2. száma

Fókuszban az ukrán-orosz háború

Változatos témákkal, sokszínű olvasnivalóval kerül az olvasók elé a Bécsi Napló idei 2. március-áprilisi száma. A lap hangsúlyosan foglalkozik napjaink legégetőbb problémájával, az ukrán-orosz háborúval, de a magyarországi parlamenti választásokkal és az erdélyi eseményekkel is.

Az első oldalon Martos Péter Fake news között a véres valóság című írásában a háborús események mellett Magyarország, Ausztria és a NATO szerepével is foglalkozik. Ugyancsak az első oldalon Deák Ernő főszerkesztő a magyarországi választásokat világítja meg történelmi összefüggéseket is taglalva, majd megállapítja, hogy ilyen elemi fontosságú eseménynél, mint a parlamenti választások, csökkenteni kell a magánérdek és a közérdek közötti különbséget. A Gondolatok a semlegességről című írás ugyancsak az ukrán-orosz konfliktus illetve Ausztria mindenkori semlegességét a katonai konfliktusokban veszi górcső alá. A második oldalon Varga János, a Pázmáneum rektorának szívhez szóló írását olvashatják a húsvéti ünnepek kapcsán. Több apró hír pedig a március idusának megünneplésével foglalkozik Ausztriában. A következő oldalakon Nagymihály Zoltán ugyancsak a háborús eseményeket világítja meg. A Nyugat-Balkánon a helyzet változatlan című írás pedig a térség belpolitikai történéseit tárja fel. Rövid hírben tudósítanak Magyarország új államelnökének, Novák Katalinnak a megválasztásáról. A Nemzetközi sajtószemle ezúttal ugyancsak több érdekes apró hírt tartalmaz. Az éghajlati változások című cikk szintén napjaink fontos problémáját részletezi. Bertényi Iván 800 éves az Aranybulla című tanulmánya a fontos dokumentum keletkezéséről, máig ható tanulságairól szól. A 6. oldalon Jálics Ferenc jezsuita pap életútját, Lavotta kultuszát Sátoraljaújhelyen ismertetik, illetve az Esterházy János Emlékév lezárását fémjelző felvidéki eseményekről írnak. A hetedik oldalon az erdélyi és vajdasági tudósítók a legfontosabb aktuális belpolitikai eseményeket ismertetik.

Beszámolnak a Collegium Hungaricumban megrendezett magyar festőnők műveinek kiállításáról, az African Queen ausztriai koncertjéről, József nádor életútjáról, Margaret Wagner legújabb írása pedig Otto von Hingenau egyik művét részletezi Fetes Kata fordításában. Juha Éva írásában a tíz éve elhunyt Monoszlóy Dezsővel töltött éveire emlékezik és ugyancsak emlékező írásban idézik fel a nemrég elhunyt Erhard Busek alakját és érdemeit. Tamás Ágnes cikke a Választásokk karikatúrákon Magyarországon a Bornemisza Társaság és a Collegium Hungaricum kiállításán elhangzott előadásnak a szövege és szintén a kiállítás képeivel illusztrálták a Bécsi Napló jelenlegi számát is. A lapot záró utolsó oldalon Fried István Gömöri György sokszínű tanulmánykötetéről írott recenzióját , illetve Bakos István figyelemre méltó tudományos igényű könyvének, A magyar falu sorskérdései a rendszerváltás előtt és után című művének ismertetését közlik.

A Bécsi Napló idei 2. számát Monoszlóy Dezső, Léphaft Pál, S.Csoma János és Botos Ferenc versei teszik még tartalmasabbá.

Benyák Mária