Bécsi Napló 44. évfolyam 3. szám

Bécsi Napló 44. évfolyam 3. szám

Politika, irodalom, recenziók, megemlékezések a Bécsi Napló legújabb számában

   Már az olvasók elé került a Bécsi Napló idei, 44. évfolyamának 3., májusi-júniusi száma. A Bécsben szerkesztett, de a világ valamennyi táján élő magyarokhoz eljutó folyóirat ezúttal is változatos tartalmat, érdekes témákat kínál.

   Az első oldalon Georg Paul Hefty Most pedig világi békéről van szó című vezércikkében Magyarország és a Vatikán kapcsolatát taglalja, de kitér a Vatikán békeközvetítő törekvéseire is az orosz-ukrán háború ügyében. Másréti Kató Zoltán A harmadik világháború elmarad című írásában érdekes megközelítésben foglalkozik az esetleges harmadik, nukleáris világháborúval, megállapítva, hogy nem érdemes az embereket ezzel riogatni, mert egyre nyilvánvalóbb, hogy a háború üzlet és a harcoló felek rájöttek, már nem éri meg nekik a hadakozás. Jeszenszky Géza Lengyelország, Ukrajna, Románia című cikkében történelmi áttekintést nyújt ezen országok népességváltozásáról, változó viszonyairól.

  A második oldalon Nagymihály Zoltán Másképpen, de ugyanazt című cikkében Ferenc pápa magyarországi, budapesti látogatásának legértékesebb mozzanatairól számol be, kiemelve azokat a mondatokat, amelyeket a pápa magyarul mondott el. Öt bécsi év után címmel készített részletes interjút Deák Ernő és Martos Péter a Bécsből távozó dr. Nagy Andorral, Magyarország nagykövetével, aki elismerően nyilatkozott bécsi éveiről, az ausztriai magyarokkal kialakított kapcsolatairól, de azokról a hiányosságokról is, amelyek az ausztriai magyarok oktatásügyét érintik. Albert László vállalkozott a folyóirat idei első számához mellékelt, majd az olvasóktól visszajuttatott kérdőív kiértékelésére, amely jól tükrözi az olvasók véleményét, elvárásait, igényeit. Tizenegy országból 93 válaszadó jelezte, mit tart megfelelőnek a lapban, szerinte melyek a hiányosságai, mire tartana igényt. A megjegyzések iránytűként szolgálnak a szerkesztőségnek a Bécsi Napló jövőbeni arculatának alakítására.

   Dr. Kováts-Németh Mária „A nevelés az emberiség egyik legfontosabb tevékenysége” című tanulmányában a nevelés, az oktatás témakörét járja körül, a szülők, a pedagógusok, az egész társadalom összefogását sürgeti a jövő nemzedék érdekében. Idézi Pokorni Zoltán gondolatait és Hóman Bálint intézkedéseit a pedagógusok munkájának segítése érdekében.

   Kiss Endre Különleges kerülőút Petőfihez című írásában a 200 éve született költőről értekezik.

 Fetes Kata Nemzetközi sajtószemléjében ezúttal is a nagyvilág érdekességeit gyűjtötte össze.

   Dr.Palágyi István György Viszály Csehország és Lengyelország között című cikkében nagyon aktuális témát feszeget, mégpedig a két országot érintő barnaszénbánya környezetszennyező hatását.

  Radics Éva terjedelmes megemlékezést közöl a 100 éve született Ligeti György zeneszerzőről.

   Tudósítanak a kecskeméti könyvtárban megrendezett Bécsi Napló estről, a németországi Német-Magyar Társaság működéséről, a legújabb kárpátaljai és erdélyi eseményekről. Csáky Pál Kapkodás Pozsonyban című kommentárjában a szlovák belpolitika aktuális kérdéseit veszi górcső alá. Fehér Márta a sajnálatos belgrádi iskolai lövöldözés részleteit és utóhangjait ismerteti, Klement Kornél a kastli új Turul Ház felavatását adja hírül.

   Margarete Wagner Therese von Artner költő életútját, munkásságát mutatja be. Több recenzió is helyet kapott a Bécsi Napló legújabb számában. Deák Ernő Gömöri György: Magyar vándorok Angliában című munkáját, Bika Julianna Nóvé Béla: Magyar emigráció történeti kézikönyve című tanulmánykötetét, Ködöböcz Gábor S.Csoma János Utóéletem című verseskötetét, Böröndi Lajos Josef Guggenmos: Az utolsó kötéltáncos című versgyűjteményét ismerteti, a versek Lengyel Ferenc fordításában kerülnek az olvasó elé. Ugyancsak Deák Ernő ismerteti Cs.Varga István: Hagyatékból – örökség és Gereben Ferenc: „Elszálltak már, hajh az évek…” című tanulmánykötetét. Szemes Péter pedig Zsille Gábor sajátos lírai bedekkerét a Tranzit Felvidék című kötetet mutatja be.

   Értékes méltatást írt Balázs Viktor Hollós Józsefről, az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségének elnökéről a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetés odaítélése alkalmából.

   Búcsúznak Dr.Ferenci Péter nyugalmazott egyetemi tanártól és Csáky Anna költőnőtől is.

   A Bécsi Napló 3. számát Farkas Andrásnak Az ember tragédiájához készített grafikáival illusztrálták.

   A költészetet Botos Ferenc, Csáky Anna, Olasz Valéria és S.Csoma János költeményei képviselik a folyóiratban.

A változatos, sokszínű lapszámhoz jó szórakozást kívánunk az olvasóknak!

Benyák Mária