Megjelent a Bécsi Napló idei 4. száma

Megjelent a Bécsi Napló idei 4. száma

Gazdag tartalommal, társadalmi, politikai kérdésekkel foglalkozó írásokkal jelent meg a Bécsi Napló idei, 4. száma.

Az első oldalon Georg Paul Hefty A három nagy összefogása Európa biztonsága című írása a jelenlegi legfontosabb világpolitikai kérdéseket boncolgatja. A Budapesten a helyzet változatlan című cikk az új magyar kormány és az orosz politikai élet viszonyát taglalja. Pannonicus Az orosz kihatás Európa próbatétele című anyaga az orosz-ukrán konfliktus következményeit tárgyalja.

A második oldalon Martos Péter Meddig tart az örökös semlegesség címmel Ausztria semlegességéről ír, és e semlegesség máig tartó hatását összegzi.

A harmadik oldalon Kik vagyunk „mi”? címmel a magyar identitás témakörét járja körül S.Varga Pál. Másréti Kató Zoltán Nyugatra tarts! című írása Orbán Viktor tusványosi beszédét hozza összefüggésbe a kelet-európaiak részéről megnyilvánuló Nyugattal kapcsolatos nézetekkel.

A Nemzetközi sajtószemle Fetes Kata válogatásában ezúttal is érdekes apró híreket tartalmaz a világ minden tájáról. A Gyalog vagy autóval…? című írás korunk időszerű problémájával, az energiatermeléssel és felhasználással, a közlekedési viszonyokkal, azok környezetre gyakorolt hatásával foglalkozik. Csáky Pál Visegrádi remények és esélyek cikke a V4-ek jövőbeni együttműködését veszi górcső alá, Bölcskey-Molnár Dávid pedig arról számol be, hogy megalakult az Európai Magyar Ifjúsági Tanács.

Tanulságos interjúban vall életéről, pályájáról a Berlinben élő és működő Péter Vajkóczy ideg- és agysebész. Birtalan Iván viszont a világban most terjedő járványokról ad beszámolót.

A folyóirat székelyföldi, vajdasági és kárpátaljai tudósítói most is hazájuk legidőszerűbb kérdéseivel foglalkoznak írásaikban. A 7. oldalon az Amerikában élő leggazdagabb magyarról, a svájci protestáns gyülekezet tevékenységéről és az Alsóőri Kétnyelvű Színjátszó Együttesről és Kultúrkörről olvashatunk részletes elemzést.

A 9. oldalon Gárdonyi Géza és Dankó Pista kapcsolatáról, valamint a kultúraközvetítő Fesler Ignác Aurél érdekes életútjáról közölnek írást. Itt közlik a hírt arról is, hogy Jeszenszky Géza, az Antall-kormány külügyminisztere megkapta a Magyar Szabadságért díjat. Böröndi Lajos Beke Albert: A behódolt velszi bárdok kora című, sokak érdeklődésére számot tartó és sok új ismeretet, eddig elhallgatott tényt tartalmazó könyvét mutatja be. Hírül adják, hogy restaurálják az Osztrák Nemzeti Könyvtár Dísztermét, és azt, hogy Pathy Lívia felsőőri tanár megkapta a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést.

A 11. oldalon Murányi Sándor Olivér novelláját közlik, illetve Zsirai László beszámolóját a Magyar Nemzeti Múzeum tárlatairól. A lapot könyvismertetések zárják, Czigány György kötetéről, Molnár Pál Gyöngyösről írt könyvéről és a Tanácsköztársaság történetéről készült összeállításról szólnak az írások. Mindezek mellett további cikkeket is tartalmaz a Bécsi Napló legutóbbi száma. Rendhagyó módon ezúttal a folyóiratot nem képzőművészeti alkotások, illetve fotók illusztrálják, hanem egy fiatal cukrászlány Csengel Klaudia mesteri tortáinak képei.

Benyák Mária