Püspök úr haza tért

Püspök úr haza tért

Pátkai Róbert János  (1930 - 2021)


Nyugalmazott evangélikus püspök, az 1956-os magyar emigráció jeles alakja, az angliai magyar szellemiség példaadó éltetője, számos kitüntetés tulajdonosa, életének 91. évében, 2021. augusztus 4-én Liverpoolban csendesen távozott az örök hazába.
Életének 91-ik évében, 2021. augusztus 4-én elhunyt Pátkai Róbert, a tizenhárom nemzetiséget magábafoglaló Egyesült Angolnyelvű Evangélikus Egyház nyugalmazott püspöke.

Elnöke volt a Külföldön Élő Magyar Evangélikus Lelkigondozók Munkaközösségének.

1930. december 2-án, Békéscsabán született, de apja áthelyezése folytán az erdélyi Szászrégenben nevelkedett, onnan 1945-ben tértek vissza Csabára. Érettségi után a Pécsi Tudományegyetem Soproni Evangélikus Teológiai Fakultásának növendéke lett. Kedves emléke, hogy egy ízben Bécs felé tartva átutazott Sopronon a magyar labdarúgó válogatott és az evangélikus főiskolások tizenegyével állt ki edzőmérkőzésre. Az ifjú Pátkai Róbert Puskás ellen focizhatott. Méltón apjához, aki hajdan az Újpest FC neves csatára volt.
Végzett teológusként Albertirsára nevezték ki segédlelkésznek. Ott érte az 1956-os forradalom, Cegléden a járási Forradalmi Bizottság elnökévé választották. Menekülnie kellett. Menyasszonyával, Válint Zsókával szöktek át a határon és Angliába kerültek, ahol Róbert Zsókát feleségül vette. Gyermekeiket, az ifjabb Róbertet, Tamást és
Juckót úgy nevelték, hogy beszéljenek és olvassanak magyarul.


Tevékeny elnöke volt mind az angliai magyar közösségnek mind pedig a szigetországban élő más evangélikusoknak. Százszobás diákotthont építtetett, istentiszteletein magvas prédikációkat tartott. Munkásságáért a canterbury érsek a Szent Ágoston kereszttel tüntette ki. Az angliai magyarok közötti többévtizedes munkáját a magyar kormány a Köztársasági Érdemrend Középkeresztjével jutalmazta. A magyar evangélikus egyház 2010-ben adta
Pátkai Róbertnek az Ordass-díjat.

Éveken át együtt szerkesztettük az Angliai Magyar Szövetség negyedéves folyóiratát, az Angliai Magyar Tükröt. Itt megjelent írásaiból és igehirdetéseiből állította össze 1990-ben megjelent, Küldetésben című könyvét.
A Bécsi Naplóban Gondolataim főcímmel 1996-2018 között több-kevesebb rendszerességgel jelentek meg írásai. (Szerk.)


Pátkai Róbertet Liborne-ban korábban elhunyt felesége mellé temették el.
Sárközi Mátyás