Új elnök az ARGE-Népcsoportügyek élén

Új elnök az ARGE-Népcsoportügyek élén

Az ARGE – Népcsoportügyek Bécsi Munkaközössége június 14-én megtartott közgyűlésen Richard Basler történészt és közgazdászt választották új elnökké. Basler a bécsi cseh népcsoport valamint a cseh népcsoporttanács tagja és az ARGE-Munkaközösségben 2002 óta vezetőségi tag, szoros kapcsolatban állt az ARGE alapító-elnökével, a 2018-ban elhunyt Heinz Tichy-vel, valamint a csehek és szlovákok kultúr-klubjának az elnökhelyettese.

Az új elnök a burgenlandi-horvát Stefan Pauer-t követi a munkaközösség élén. Pauer továbbra is aktív tagja marad a népcsoportok ügyeivel foglalkozó intézménynek. Az elnökhelyettes Deák Ernő, az Ausztriai Magyarok Központi Szövetségének egykori elnöke.

A jelenlegi ARGE-vezető, beszédében kiemelte, hogy ezév őszén terveznek egy szimpóziumot, amely megvilágítja a népcsoportok sorsát és helyzetét az immár 100 éves Burgenland tartományban.

Az ARGE Volksgruppen/Népcsoportokügyek Munkaközössége és Népcsoportintézet feladatának tekinti, hogy támogassa az Ausztriában elismert hat autochton népcsoport jövőjét érintő célkitűzéseket. A hat Ausztriában elismert népcsoport a burgenlandi horvátok, a magyarok, szlovének, csehek, szlovákok és a roma népcsoport. Az 1983-ban megalakult egyesület szintén fontos feladatának tekinti a Bécsben élő népcsoportok és etnikai csoportok támogatását.