A Csemadok díjazta legjobbjait

A Csemadok díjazta legjobbjait
Fotó: Neszméri Tünde  

A felvidéki Csemadok kulturális szervezet a Magyar kultúra napja alkalmából értékelte és elismerésben részesítette azokat a tagjait, akik az elmúlt évtizedekben a legtöbbet tették helyi szervezetük, régiójuk, de az egész közösség érdekében. Ők azok, akik időt, fáradságot nem kímélve szervezik, irányítják közösségük kulturális életét, hagyományt ápolnak, értéket mentenek és mindent megtesznek azért, hogy a Felvidéken ne vesszen ki a magyarság, hogy legyen jövő, maradjon meg kultúra.

                               Forró Krisztián, a Szővetség elnöke is köszöntötte az ünneplőket (Fotó: Neszméri Tünde) 

A díjátadásra Galántán került sor, ünnepélyes keretek között. A műsorban nyilatkoztak a díjazottak, bejátszották a róluk készült filmeket és felléptek a Felvidék legsikeresebb kultúrcsoportjai, énekkarai, énekesei, szavalói. Valamennyi díjazott arról számolt be, hogy meglepetéssel vette az értesítést a kitüntetésről, hiszen soha egy pillanatra sem jutott eszükbe, hogy valaha is díjra, kitüntetésre érdemesítsék munkájukat. Ugyanakkor kifejtették azt is, hogy a díj bár a személyüknek szól, de úgy gondolják, annak a közösségnek is, amelyben munkálkodnak. Elmondták azt is, hogy minden tettükkel a felvidéki magyarságot szolgálják azzal a céllal, hogy még évtizedek, sőt évszázadok múltán is legyenek itt magyar közösségek, magyar iskolák és magyar szó. Ezért munkájuk egyben hagyományőrzés is, mindazon értékek megőrzése, amelyeket ránk hagytak elődeink, és amelyeket nekünk is kötelességünk tovább adni a mai és az utánunk következő nemzedékeknek.

Bárdos Gyula ünnepi köszöntőt mond (Fotó: Neszméri Tünde) 

Életmű díjjal, Közművelődési díjjal illetve Gyurcsó István díjjal ismerték el több évtizedes, sokrétű tevékenységét Jókai Máriának, Lajos Andrásnak, Losonszky Margitnak, Tóth Miklósnak, Balta Arankának, Cerovszky Gyulának, Mitro Csabának, Rigó Sándornak, Varga Évának, Varga Leának, Varga Norbertnek, Nagy Teréznek, Jégh Izabellának, Dunajszky Gézának, Kertész Attilának. A díjátadás tavaly a járványhelyzet miatt elmaradt, ezért volt még nagyobb jelentősége az idei nagyszabású ünnepségnek.

Berényi József, a Nagyszombat megyei önkormányzat alelnöke (Fotó: Neszméri Tünde) 

A díjazottak nevében Jégh Izabella mondott köszönetet, aki nagyra értékelte a kitüntetéseket, megköszönte az anyaország támogatását és egyben ígéretet tett mindannyiuk részéről, hogy a munkát folytatják, hiszen sok feladat vár még rájuk, többek között a fiatalság bekapcsolása a közösségi munkába, mert csak így lehet múltunk után jövőnk is. A több mint hetven éve megalakult Csemadok az elmúlt évtizedekben mindig jelentős szerepet töltött be a felvidéki magyarság életében, már a kezdetekben mintegy védőháló szerepét töltötte be a hontalanság évei után, a megtorlásokat, kitelepítéseket megélt közösség életében. Az eltelt évtizedekben olyan országos fesztiválok, versenyek, kiállítások dicsérik a vezetők és a tagság munkáját, amelyeket itthon és a határokon túl is számon tartanak. Bízunk benne, hogy amíg ilyen, mint a most díjazott személyek erősítik sorait, küldetését maradéktalanul teljesíti a jövőben is.

Benyák Mária, Pozsony

Jókai Mária átveszi Bárdos Gyulától a kitüntetést (Fotó: Neszméri Tünde)