Száz év mérlege

Száz év mérlege

– Beszélgetés Hans Peter Doskozillal, Burgenland tartományfőnökével –                          

1. 100 éves Burgenland. Visszatekintve az ünneplésre, melyek voltak az ön számára a legfontosabb súlypontok, és hogyan értékelné ezeket?

Burgenland 100 éves ünnepét elsősorban a „mi-gondolat” jellemezte. „100 évesek vagyunk” volt a mottó, és egyrészt a történelmünkre akart utalni, hiszen határ menti térségként először meg kellett találnunk az identitásunkat – és ezt tettük etnikai csoportjainkkal együtt. Másrészt ennek a „MI”-nek hangsúlyoznia kell azokat az értékeket, amelyek szerintem Burgenland lakosságát meghatározzák. A közösségi érzés és a szolidaritás különösen idetartozik. A Friedensburg Schlainingben megrendezett jubileumi bemutatónk láttatja szövetségi államunk fejlődését, és minden bizonnyal nagy fénypontja jubileumi évünknek. Továbbra is megtekinthető a kiállítás és vele az általunk kitűzött fókuszpontok.

2. Mai nézőpontból hogyan "sorolná be" Burgenlandot tartományként  Ausztria összességébe?

Osztrák összehasonlításban a COVID-19 ellenére mi vagyunk a legmagasabb gazdasági növekedéssel, a legmagasabb érettséggel és foglalkoztatással rendelkező szövetségi állam. Úttörők vagyunk számos területen: legyen szó organikus fordulatunkról, a „megújuló energia” témáról, a gondozásról vagy a szociális lakásépítésről. Ez csak néhány a pillérek közül, amelyek minket sikeres szövetségi állammá tesznek, ahol jól és biztonságosan lehet élni. Ezt nem csak a lakosok tudják, egyre több hazai és nemzetközi vendég érkezik Burgenlandba és élvezi régiónkat. A turizmus terén is Ausztria egészében viszonylag jól átvészeltük a válságot, amit a jelenlegi adatok is igazolnak.

3. Mennyire fontos az ön számára a burgenlandi-pannóniai mentalitás?

A burgenlandi-pannóniai mentalitás formál minket, tájunkat, konyhánkat. Erre is büszkék vagyunk, mert óriási mértékben hozzájárul identitásunkhoz.

4. A szomszédos országokkal kapcsolatban beszélhetünk-e olyan múltról, amellyel már megbirkóztak?

Mindegy, hogy melyik ország, mindig azon kell dolgoznunk, hogy megbékéljünk a múlttal, azért is, hogy a „jelen”-t minősíteni tudjuk, és jól felkészüljünk a jövőre. Ezért mi Burgenlandban arra törekszünk, hogy az emlékezés méltó kultúrája jegyében cselekedjünk, ez szerintem nagyon fontos. Például, nemrég restauráltunk és újranyitottunk két zsinagógát.

5. Gazdasági szempontból Burgenland már nem fejlődő ország. Melyek ennek a fejleménynek a fő elemei?

Itt van több is. Külön említést érdemelnek azok az emberek, akik szorgalommal és bátorsággal építették fel hazánkat. De természetesen részesültünk uniós támogatásokból is. Vállalkozási helyszínként is megálljuk a helyünket, mert rendelkezünk a szükséges infrastruktúrával. Jó a fekvésünk, amit sok itt megtelepülő cég értékel.

6. Politikailag, gazdaságilag, de kulturálisan is Burgenland határvidék vagy átmeneti régió Kelet és Nyugat között? Milyenek a szomszédi kapcsolatok?

Nagyon jók! De nem csak ennyi, ismertek vagyunk más országgal való szolidaritásunkról. Az a tény, hogy most Ukrajnát is támogatjuk, biztonságot és menedéket nyújtunk az ártatlanul lakóhelyüket elhagyni kényszerülteknek mindaddig, amíg szükségük van rá, azt hiszem, jól mutatja a helyzetünket, mint a Kelet és Nyugat közötti átmeneti régiót, valamint a más országokkal fenntartott kapcsolatainkat.

7. A többi szövetségi állammal ellentétben Ön a sokszínűség régiójaként jellemezné Burgenlandot? Ha igen, melyek ennek a sokféleségnek a formáló erői?

Minden bizonnyal az, ahogyan etnikai csoportjainkkal bánunk, csakúgy, mint a már említett nyitott mentalitás.

8. Burgenland a változó idők révén megtalálta saját identitását. Politikusként milyen célokat követ a függetlenség megerősítése érdekében?

A közösségi érzés biztosan nem hiányzik belőlünk, ahol függetlenségre van szükség, ott politikai intézkedéseket teszünk ennek érdekében. Példa erre az ápolás területe. A hozzátartozókat gondozó foglalkoztatási modellünkkel a magunk útját jártuk, amelyet Európa-szerte elismernek. A függetlenség jelenleg, különösen az energiaszektorban, a jövő témája. Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborúja megmutatta nekünk, hogy függetlenné kell válnunk a külföldi gáztól. Burgenlandban már a háború előtt is támaszkodtunk a megújuló energiákra, a szélenergia és a fotovoltaikus elemek formáira, most pedig felgyorsítjuk intézkedéseinket annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban energiafüggetlenné váljunk. Ez nemcsak a 2030-ra tervezett klímasemlegességre segít bennünket, hanem az emelkedő energiaárakat is tompíthatja.

9. Az európai integrációval kapcsolatban milyen feladatokat bízna Burgenlandra?

Az ukrajnai háború hátterében összeurópai megoldásokra van szükség – az integráció kérdésében is. Burgenland ma közvetítőként, ötletforrásként és mintarégióként pozicionálja magát.

10. Az asszimiláció és az integráció között milyen jövőt adna az etnikai csoportoknak?

Az integrációnak magától értetődőnek kell lennie. Megfelelő keretek között megadjuk a nemzetiségi csoportoknak azt a teret, amelyre szükségük van kulturális identitásuk megtartására - de ideális esetben, egy konkrét épületet is. A 100 éves Burgenland ünnepség alkalmából Oberwarton (Felsőőrött) „népcsoportházat” valósítottak meg, amely a Burgenlandban képviselt összes etnikai csoport közös találkozóhelyévé fog válni. Szerintem ez a fajta kisebbségpolitika önmagáért beszél.

Készítette: Deák Ernő 

Fordította: Fetes Kata