Az alkotócsoport 17. vándorkiállítása

Az alkotócsoport 17. vándorkiállítása

A KOMP kultúrát és közösséget épít, a jövőt formálja

Jubileumot ünnepel 2023-ban a Kortárs Magyar Panoráma: immár tizedik alkalommal rendezik meg a magyar és Szlovákiában élő művészek kiállítását Mosonmagyaróváron, Győrben, Duna­szerdahelyen és Somorján.

Amikor a KOMP elindult, a szervezők csak remélték, hogy a kezde­ményezésük (meg)értő fülekre és szemekre talál. Ma – több mint egy évtized távlatából – már joggal mondhatjuk: a KOMP kiállta az idő próbáját. Népszerűsége mind az alkotók, mind a közönség körében töretlen.

Vajon mi a siker titka? A közös érdeklődés és a közös szenvedély? A határokon átívelő, egyszerre ősi és örökké kortárs képzőművészet? Hiszen a művészet olyan nyelv, amelyet mindannyian értünk. Egy-egy műalkotás lelkünk titkait világítja meg, és szavak nélkül beszél hozzánk. Ahogyan Gogol írja: „Magasra emeli a művészet az embert, nemessé, csodálatosan széppé varázsolhatja lelkének minden rezdülését.”

Az is lehet, hogy a régió és az itt élők, alkotók közös történelméből fakad a KOMP töretlen nép­szerűsége. Bár különbözőek vagyunk, másként gondolkozunk a világról, másképp érzünk, más és más utat tartunk járhatónak az életben, a történelmünk mégis összeköt minket. Volt idő, amikor nemhogy kimondani, de szinte még gondolni sem volt szabad arra, hogy a határon innen és túl élők sorsa egy tőről fakad.

S persze a sikerhez hozzátartoznak a szép és ünnepi pillanatok, az elismerés, az öröm, amelyet az elmúlt években együttesen élhetett át a KOMP közössége és közönsége.

Ezek együttesen adják mindazt, ami miatt a KOMP immár évek óta a régió kitüntetett figyelemmel kísért képzőművészeti eseménye.

Ugyanakkor arról se feledkezzünk meg, hogy a KOMP küldetésének a sikere maga a célja. Ahogyan Rónay György írja „A cél (…) sokszor maga az út, de csak ha nem céltalan. S minden célból, ha valóban cél volt, mindig új út vezet tovább.” A Kortárs Művészeti Panoráma kezdeményezője, Varga György évekkel ezelőtt világosan meghatározta a célt: a korábban szögesdróttal szétszabdalt régió alkotói, művészei egy nagy, közös tárlattal mutassák be, miként gondolkodnak a világról, a szépségről és az értékről. Ebből a célból pedig új utak születnek, amelyek a művészetről, a barátságról, a kultúráról és a közösségről szólnak. Márpedig akik kultúrát és közösséget építenek, azok a jövőt formálják.

Éppen ezért azt kívánom a szervezőknek, az alkotóknak és a közönségnek, hogy a KOMP továbbra is állandó és folyamatos kapcsolatot biztosítson, hozza-vigye a Duna két partja közt az igényességgel és magas technikai színvonalon megalkotott művészeti értékeket, a kultúrát, építse szeretett régiónk közösségét.

Dr. Nagy István
agrárminiszter

"A Kortárs Művészeti Panoráma alapeszméje, kuratóriumának és a kiállításain résztvevő alkotóinak szándéka szerint: hirdetni a szépséget, pozitív érzéseket, gondolatokat közvetíteni az emberek felé, megmutatni azt, hogy a különböző kultúrák, különböző személyiségek képesek hasonlóan gondolkodni a tisztaság, tisztelet és a tisztesség alapvető emberi értékeiben a harmónia nyelvén, a művészet eszközeivel.

Jelen korunkban, – amikor az életnek szinte minden területét áthatja a könyörtelenül közgazdasági alapú gondolkodás, és a fenti értékek mentén élő – gondolkodó embereket már már megmosolyogják, naívnak, élhetetlennek tartják, – különös értékmentő jelentőségűvé nemesül ez a vállalás. Művészet maga az ilyen szemléletű életmód is: adni az embereknek, segíteni azzal, hogy szépséget, harmóniát közvetítünk nekik, folyamatosan felszínen tartva a szépség eszményét, – hogy az végleg el ne vesszen.

A művészet életforma és küldetés. Annak példázata, hogy szellemi és érzelmi értékeink vannak. Figyelmeztetés, hogy ezeket az értékeinket egyre kevesebben kezeljük jelentőségüknek megfelelően, s ezen csak akkor gondolkodunk el, amikor veszteség ér bennünket. Mert szeretünk továbbsietni, ismételgetvén a régi mondást: az idő pénz. Mi művészek másként gondolkodunk az időről. A formáló, teremtő kéz nem számolgatja a perceket, az alkotás minden mozzanata cél is egyben, mint az életünk tünékeny pillanatai. Egy német költő írta ezt le végre helyesen: "Az idő nem pénz – az idő élet." 

KOMP kuratóriumának tagjai:

Varga György, Lebó Ferenc és Borbély Károly

Kiállító művészek