Kamenyeczky István alkotásai illusztrálják a Bécsi Napló legújabb számát

Kamenyeczky István alkotásai illusztrálják a Bécsi Napló legújabb számát

Színes és gazdag tartalommal kerül az olvasók elé a Bécsi Napló idei 4.,

július-augusztusi száma.

  A folyóiratot ezúttal Kamenyeczky István vitrázsainak képeivel illusztrálták. A hangulatos, vibráló képek különösen színesítik az egyes oldalakat. A szobrászművész száz éve született és alkotásaival Ausztria és Magyarország határának több pontján találkozhatunk.

  Az első oldalon Magyaródy Szabolcs tollából terjedelmes cikk foglalkozik a klímaváltozás számos okával. A Kézmosás mint politikum című jegyzet pedig összefüggésbe hozza Pilátus kézmosását a mai járványügyi helyzettel. Martos Péter Háború vagy helyreállítás című figyelemfelkeltő cikke a magyarországi politikai élet jelenlegi legfontosabb kérdéseit járja körül.

  A második oldalon Kató Zoltán Nagy-Magyarország – kis-Magyarország című írása érdekesen fejtegeti, vajon mitől függ egy ország, történetesen Magyarország nagysága, jelentősége, azzal a végkicsengéssel, hogy ezt magunknak, őszintén kellene eldöntenünk. Az Őrvidék elvesztése, Burgenland születése, magyar szempontból című cikk megemlékezik Vámossy Tiborról, aki 1921. október 6-án a soproni harcokban halt hősi halált. Fontos hírben közlik, hogy új elnöke van Richard Basler személyében az ARGE-Népcsoportügyek Bécsi Munkaközösségének, amelynek az ausztriai magyarok részéről tagja Deák Ernő, a Bécsi Napló főszerkesztője is.

  Georg Paul Hefty Angela Merkel az egyesült Németország élén című írásában részletezi a kancellár asszony életútját és egyben azt a korszakot, amelyhez Angela Merkel nagyban hozzájárult. A cikk nagy erénye a tárgyilagosság, a tények objektív megítélése. K.Lengyel Zsolt A szivárvány német álarca című írásában a magyarországi politika németországi sajtóban való megjelenését, tálalását és tárgyalását taglalja. A Nemzetközi sajtószemle ezúttal is a nagyvilág legérdekesebb híreit tárja az olvasók elé.

  Ujváry Gábor A Collegium Hungaricum 1945 után című tanulmányában az intézmény történetét részletezi, az anyag folytatása pedig a Bécsi Napló következő számában várható. Mustó Sándor Demokrácia - áldás vagy átok című cikkében Hollandia felszabadulásának emléknapja alkalmából a
demokrácia témakörét járja körül. Érdekes tényeket, a burgenlandi magyarság megmaradása szempontjából fontos jövőképet tartalmaz az Alsóőr polgármesterével, Liszt Klárával készült interjú és ugyancsak érdekes értékelése a Labdarúgó Európa-bajnokságnak a Dávid és Góliát című írás, Bölcskey-Molnár Dávid tollából.

  Paládi Renáta ezúttal az ukrán nyelvtörvény hatását ismerteti a kárpátaljai magyar kisebbségre vonatkozóan, Csinta Samu pedig a terrorizmus vádjával bebörtönzött két székely, Beke István és Szőcs Zoltán szabadulása kapcsán az ügy körülményeiről ír. Bizonyára sokak olvassák majd érdeklődéssel Fetes Kata dr. Roska Botonddal készült telefon interjúját. A Bázelban élő fiatal tudósnak hosszas munka, kísérletezés után sikerült visszaállítania egy teljesen vak férfi látását. A kilencedik oldalon Cs.Varga István Németh László munkásságát, irodalmi és társadalmi megítélését veszi górcső alá. Kiss Endre Krzysztof Glass, lengyel képzőművész és politológus életpályáját ismerteti halála huszadik évfordulója alkalmából.

  A tizedik oldal az emlékezésé, olvashatunk Kittenberger Kálmánról, a nemrég elhunyt Jankovics József filológusról, Gyenge - Somogyi Edit halálhíréről, Krasznahorkai László osztrák állami kitüntetéséről és a Balatonföldvár megalapítója, gróf Széchényi Imre tiszteletére rendezett emlék-ünnepségről. A tizenegyedik oldalon a Grazban élő, de őriszigeti kötődésű Gerhard Baumgartner irodalmi munkásságát mutatják be, közlik több versét is, amelyek eredeti tájnyelven íródtak. Margarete Wagner ezúttal Mori(t)z Bermann életútját illetve műveit mutatja be. Ábrám Zoltán Civódás Európával című írásával illetve a Borbély Károly, Kováts-Németh Mária Környezettudatos viselkedéskultúra - nemzeti identitás című tanulmánykötete bemutatásával zárul a Bécsi Napló. A felsoroltakon kívül még számos olvasnivaló található a folyóirat 4. számában.

Benyák Mária