Megjelent a Bécsi Napló idei 3. száma

Megjelent a Bécsi Napló idei 3. száma

Változatos tartalom - Magyarországi választások, Magyar Falu Program, részletes beszámoló a csehországi magyarokról, interjúk sora a Bécsi Naplóban

A Bécsi Napló idei 3. száma került az olvasókhoz a napokban. Ez a lapszám is bővelkedik érdeklődésre számot tartó témákban és egészen természetes, hogy több írásban is hangsúlyosan foglalkoznak az április elején lezajlott magyarországi parlamenti választásokkal, a megalakult országgyűléssel, az új miniszterekkel, a rájuk váró munkával.

Az első oldalon Georg Paul Hefty veszi górcső alá a kormányzás, az újonnan alakult országgyűlés, az Orbán Viktor vezette ötödik kormányzási időszak legfontosabb teendőit, összefüggésbe hozva a jelenlegi külpolitikai történésekkel és kitérve Novák Katalin újonnan megválasztott köztársasági elnök asszony beiktatási beszédére, valamint az államfő első külföldi útjára. Pannonicus Tempora mutantur című írásában Ausztria jelenlegi belpolitikai történéseit taglalja, egyszersmind felvázolva az ország elmúlt időszakra vonatkozó történelmi eseményeit, sorsfordulóit. Martos Péter „Mivel minden múlandó az életben, egyszer a háborúnak is vége lesz” című cikke a szerzőre jellemző objektív látásmóddal ír az ukrán-orosz konfliktusról, a háborús helyzet kihatásairól. A második oldalon Nagymihály Zoltán ugyancsak a most megalakult országgyűlés aktuális feladatait vázolja, a kormány összetételét, a magyar jövő kilátásait, amelynek biztosítéka, hogy a magyarok a „fizikai, szellemi és lelki szabadságot őrzik ezeregyszáz éve”. Közlik az immár 25. alkalommal megrendezett Verőfény versmondó verseny értékelését, győzteseinek névsorát is. Duray Miklós Európa hatalmi-területi feldarabolásai a feudalizmustól napjainkig című tanulmányában a jelenlegi ukrán-orosz konfliktus kapcsán történelmi áttekintést ad Ukrajna kialakulásáról, a jelenlegi háború eredeti problémájáról és a mostani helyzet elképzelhető megoldásáról.

Fetes Kata a Nemzetközi sajtószemle apró híreiben többek között a glaukóma elleni új kontaktlencséról és az Izraelben található leghosszabb sóbarlangról ír. Birtalan Iván sokak számára fontos témát tárgyal a Merre tart Magyarország egészségügye? című írásában. A Hans Peter Doskozillal, Burgenland tartományfőnökével készült interjú rávilágít a most százéves tartomány nemzetiségeinek állapotára, közösségi életükre, fejlődésükre, a lehetőségek kihasználására. Ehhez a témához kapcsolódik Zsótér Írisz írása Burgenland és kisebbségei címmel, amely a magyar örökséget őrző-védő népcsoport elmúlt években elért eredményeit, de az elmúlt évtizedek mulasztásait is felvázolja.

A 6.oldal két írása a Magyar Falu Program részleteit taglalja, illetve a program egyik konkrét nyertesének, Peresztegnek a pályázatokból kapott anyagiak hasznosítását mutatja be. A 7. oldalon a folyóirat kárpátaljai, vajdasági és székelyföldi tudósítói számolnak be lakhelyük legújabb eseményeiről, történéseiről. Kokes János terjedelmes írásban részletezi a csehországi magyarok életét, lehetőségeit, gyülekezeti, közösségi életét, azoknak a magyar szervezeteknek a munkáját, amelyek a múlt örökségeit éltetik és ugyanakkor azon munkálkodnak, hogy a jövőben is legyen magyar élet Csehországban. Ugyancsak felveti a csehországi magyar népesség számbeli alakulását, amely nagy részben attól függ, mekkora lesz a bevándorlás, elsősorban Szlovákiából. Megmaradásuk és a nemzetiségük iránti elkötelezettségük, valamint további fejlődésük pedig annak függvénye, mekkora lesz részükről az igény erre. A szerző úgy állapítja meg, hogy szerencsére még megvan erre az igény az ott élő magyarság részéről. Ezen az oldalon ír Bika Julianna a washingtoni Kongresszusi Könyvtár magyar értékeiről, azokról az egyedülálló kiadványokról, könyvekről, amelyek egész magyarságunk számára valóban a különlegesség erejével bírnak.

Bölcskey-Molnár Dávid figyelemfelkeltő írása a Magyarrá válni? Magyarnak megmaradni? Magyar lenni!, amelyben a szerző arról értekezik, milyen egy mai, Ausztriában élő, magát magyarnak valló fiatalember felfogása magyarságtudatról, azokról a lehetőségekről, amelyekkel élni lehet lakóhelyén. Érdekes interjú készült Joe Eszterhas amerikai forgatókönyvíróval, akinek a neve az Elemi ösztön című film alkotójaként cseng ismerősen, és aki egyértelműen nyilatkozta, hogy bár szereti Amerikát, de a szíve magyarul dobog.

T.Kovács Péter az utolsó Habsburg uralkodó, IV.Károly halálának 100. évfordulója alkalmából megtartott megemlékezésről számol be, egyben részletezi életútját, trónfosztását, száműzetését. Rumpler Diána a Theater in der Josefstadt színházban bemutatott Leopoldstadt című színdarabról írt érdeklődést felkeltő részletes ismertetést. A 10. oldalon olvashatók azok a kis hírek, amelyekben közlik mindazok nevét, akik az utóbbi időben a magyarságért végzett munkájukért magas állami kitüntetésben részesültek, köztük van Bika Julianna floridai kutató, aki egyben a folyóirat munkatársa is, Reinhard Michael újságíró, Béres József, a Béres Gyógyszergyár Zrt. elnöke, Székely Kriszta, a kolozsvári Szabadság napilap munkatársa. Böröndi Lajos Megégett idő című kötetének recenzióját Deák Ernő jegyzi, Kerék Imre Mindenek szerelme című verseskötetét Szemes Péter elemzi, Ujváry Gábor: „Hűség városa, légy hű őre önmagadnak” című, a soproni népszavazás 100. évfordulója alkalmából összeállított kiadványt pedig Fiziker Róbert ismertette.

A Bécsi Napló 3. számát ezúttal Németh József természetfotói illusztrálják, amelyek a magyar fauna és flóra legszebb egyedeiről készültek.

Benyák Mária