Agrárpromóciós központ Lendván

Agrárpromóciós központ Lendván

   A magyar határmenti övezetbe 2022 és 2024 között 8 millió euró érkezik a terület mezőgazdasági termelőinek támogatására, képzésére és termékeik népszerűsítésére, azaz a tangazdaság és kísérőtevékenységei létrehozására. Az MMÖNK eddigi legfontosabb projektjének dokumentumait – melyek megalapozták a szerződéskötést a mezőgazdasági minisztériummal – január 27-én fogadta el a tanács. 

   A közösség gazdasági alapjának serkentési programjában a mezőgazdasági tevékenység beindítását 2021-ben tervezték, a program négy évre szólt (2021–2024), de a projektek késése, a dokumentáció módosítása miatt idén kezdődik a megvalósítása. Mint ismeretes, az MMÖNK a tangazdaság kialakítására a bánutai Cuk gazdaságot és mintegy 29 hektárnyi területet vásárol meg (pontosabban az MMÖNK 18,9 hektár és a Szlovén Földalap 11 hektár területet), valamint a Cuk Virágüzlet (felvezető képünkön) épületét Lendva központjában, ahol promóciós-kutatási-továbbképzési központot terveznek létrehozni. A tangazdaság megvásárlására 915 ezer eurót, míg a lendvai épület megvásárlására 523 ezer eurót irányoztak elő. A projekt többi hat egysége a következő: Hosszúfalu (lovassport), Goricskó és a Lendva-hegy (borászat, asztali szőlőtermesztés), Dobronak (csuhékukorica termesztése), Domonkosfa (gabonatermesztés, malom), Szentlászló (méhészet) és Hodos–Kapornak (gyümölcsöskert, pálinkafőzés).  

   Az ütemterv szerint idén kerül sor az ingatlanok megvásárlására, kisebb beruházásokra és a munkatársak (hét új munkahelyet terveznek) alkalmazására, míg a projekt teljeskörű beindítása 2023 és 2024 folyamán várható.  

   A terveket az MMÖNK a Muraszombati Mezőgazdasági és Erdészeti Intézet és a Földalap együttműködésével készítette el. A projekt azonosító dokumentumának (DIIP) első változatát ugyan már tavaly októberben jóváhagyta az MMÖNK Tanácsa, de aztán agrárszakmai szempontból módosult, így újbóli elfogadása lett szükséges. A módosított dokumentumcsomag elfogadását decemberben tervezték, de további egyeztetések miatt most januárban került az MMÖNK tanácstagjai elé.

   A tagoknak Bacsi Zsuzsanna, a tanács alelnöke, a projekt vezetője mutatta be, kiemelve, hogy nagy lehetőségek nyílnak a termelők, parasztgazdák előtt, s aki szeretne valamit tenni e területen a térségben, csatlakozzon. Horváth Ferenc tanácselnök pedig kiemelte, nem az a cél, hogy a nyolcmillió eurót elpazaroljuk, hanem hogy hasznosan használjuk fel.

   Az azonosító dokumentumok elfogadásával megvan a feltétel az MMÖNK és a Mezőgazdasági Minisztérium közötti szerződés aláírására. Az első körben 6,1 millió euró támogatásról készül szerződés, melynek aláírása február folyamán várható.

Népújság (2022.febr.2)